nieuws

Vierdaagse werkweek uitvoerders Strukton pakt probleem werkdruk aan

bouwbreed Premium

woudenberg – Vakbondsman Nico Manshanden valt zowat van zijn stoel van verbazing. Hoort hij dat goed? Is Strukton van plan een vierdaagse werkweek voor uitvoerders in te voeren? Ja. De werkdruk is zo hoog opgelopen dat drastische maatregelen nodig zijn.

Een vierdaagse werkweek voor uitvoerders. Herinvoering van het mentorschap. Grotere discipline. Grotere openheid. Korte werkonderbrekingen moeten weer echte adempauzes worden. Dus geen telefoontjes meer tussendoor. Met deze maatregelen gaat Strukton de werkdruk in het bedrijf verlichten.

“Ik ben stomverbaasd”, reageert Nico Manshanden (FNV Formaat) op het verhaal van Hein Boomars, directeur van Strukton Betonbouw. Waar de vakbonden amper hardop over durven denken, heeft de bedrijfsleiding van Strukton al concreet vastgelegd in het jaarplan 2000, vertelt Boomars aan de deelnemers van de PCOB-studiedag over het onderwerp werkdruk.

Engelbewaarder

“Iedereen, van hoog tot laag, krijgt een engelbewaarder bij wie hij of zij kan uithuilen”, herstelt de bouwer uit Maarssen de functie van het mentorschap. Tegelijkertijd worden de touwtjes strakker aangetrokken. Veel stress wordt veroorzaakt door het oplossen van andermans fouten en nalatigheden, legt Boomars uit.

“Zeg dat je een probleem hebt. Verzwijg het niet”, lichtte Jos van Doorn, eveneens van de Strukton Groep, de achtergronden toe van het pakket maatregelen. Zo haalde het bedrijf de problemen rond de werkdruk uit de taboesfeer: door er openlijk over te praten. “We zaten met een constante hoge werkdruk. Er vielen mensen uit”, doet Van Doorn verslag van het proces dat voorafging aan het diepgaande onderzoek naar de fysiologische aspecten van hoge werkdruk in de bouw.

Begin dit jaar publiceerde de Bouw- en Houtbond FNV de uitkomsten van een enquete onder drieduizend werknemers in de bouw, uitgevoerd door de vakgroep arbeidspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Een kwart van de bouwvakkers gaat zwaar onder de werkdruk gebukt, concludeerde RuG-onderzoeker dr. Jan Schellekens op basis van de 2423 vragenlijsten die ingevuld werden geretourneerd. Het onderzoek bij Strukton is een vervolg hierop.

Adrenaline

Wat gebeurt er precies in het lichaam van de werkvoorbereider, de uitvoerder en van de timmerman en de metselaar?

Overtuigd van het belang van het antwoord op deze vraag verleende Strukton medewerking aan het FNV-initiatief, zowel fysiek als financieel. Zevenentwintig medewerkers werden gedurende vier dagen, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat intensief geobserveerd.

De uitkomsten zijn opzienbarend. Overdag werden bij de werkvoorbereiders de hoogste gehalten stresshormonen – adrenaline, noradrenaline en cortisol – in het bloed gemeten. Hoger dan bij de uitvoerders en aanzienlijk meer dan bij de timmerlieden en metselaars. Maar terwijl het adrenalineniveau bij de werkvoorbereiders ’s avonds sterk daalt, blijft de adrenaline in het bloed van de uitvoerders op een veel te hoog niveau hangen. Uitvoerders kunnen het werk niet van zich afzetten, concluderen de onderzoekers.

Op pagina 3: Bouw ontbeert fatsoenlijke bedrijfsmatige aanpak.

Reageer op dit artikel