nieuws

‘Verdere afstemming btw Europa’

bouwbreed

straatsburg – Europees commissaris Bolkestein (interne markt) streeft de komende jaren naar een verregaande harmonisatie van de btw-tarieven en -regels in de verschillende EU-lidstaten. De huidige ingewikkelde regelingen remmen volgens de nieuwe Nederlandse eurocommissaris de grensoverschrijdende handel te veel af.

Bolkestein wil verder over een jaar komen met voorstellen voor een Europese energiebelasting. Harmonisatie van inkomstenbelastingen is volgens hem niet nodig. Op dit terrein moet er alleen voor worden gezorgd dat EU-burgers niet in twee lidstaten tegelijk worden belast. Dat zou volgens Bolkestein het vrije verkeer van personen ook remmen.

Bolkestein presenteerde dinsdag in het Europees Parlement in Straatsburg zijn nieuwe strategie voor de interne markt. Daarin stelt hij dat “een zekere mate van belastingharmonisatie onontbeerlijk is voor een goede werking van de interne markt”. Daarbij denkt hij vooral aan indirecte belastingen, zoals de btw. “Zij zijn zichtbaar en rechtstreeks van invloed op het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten.”

Op het gebied van de btw is een nieuw stelsel nodig, dat is gebaseerd op de plaats van oorsprong van een transactie. De Europese Commissie heeft eerder al kleine wijzigingen op btw-gebied voorgesteld, zoals de vervanging van btw-betaling door een recht op btw-aftrek.

Bolkestein wil nu verdere aanpassingen, om ook de elektronische handel te vereenvoudigen. Momenteel zijn er nog 25 btw-regimes in de EU.

Bolkestein kwam in het geweer tegen verwijten van leden van de juridische en economische commissies van het EP dat hij weinig ambities heeft op fiscaal gebied.

Bronbelasting

Hij wil nog dit jaar proberen een pakket belastingmaatregelen door de EU-regeringsleiders laten aanvaarden. Daaronder valt ook de invoering van een uniforme bronbelasting in de EU. Vooral Luxemburg wil daar niet aan, omdat het dan het eigen bankgeheim moet opheffen.

Bolkestein wilde inhoudelijk geen mededelingen doen over de bronbelasting. Vrijdag praat hij hier verder over met de EU-ministers van Financien. De VVD’er zal verder over een jaar een voorstel doen voor de invoering van een Europese energiebelasting. Spanje is daar nu nog mordicus tegen. Na raadpleging van het Europees Parlement hoopt Bolkestein echter toch met een voor de zuidelijke lidstaat acceptabel voorstel te kunnen komen.

Harmonisatie van persoonlijke fiscale heffingen, zoals de inkomstenbelasting, is volgens Bolkestein en ook voorzitter Prodi van de Europese Commissie niet nodig. PvdA-europarlementarier I. Van den Burg denkt daaraan in de toekomst niet te kunnen ontkomen. “Dat is niet vol te houden, zeker niet met het oog op de grensoverschrijdende problemen rond pensioenen, die de komende jaren steeds meer zullen spelen.” (anp)

Reageer op dit artikel