nieuws

Veilig fietsen in Gewandegebied

bouwbreed Premium

den haag – In het Noord-Brabantse Gewandegebied moeten snelle en verkeersveilige fietsverbindingen komen om het fietsen weer aantrekkelijk te maken. Dit is een van de maatregelen uit het actiepakket dat de provincie heeft samengesteld met ‘s-Hertogenbosch, Lith, Maasdonk en Oss. Doel van het pakket is de aanpak van de huidige en toekomstige verkeersproblematiek in het Gewandegebied.

Voorwaarde voor het oplossen van de verkeersproblemen is een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op het hoofdwegennet. Het betreft de zo snel mogelijke ombouw van de N50 tot autosnelweg (A59), de ombouw van de A2 naar vier maal twee rijstroken en de aanleg van de A50 tussen Oss en Eindhoven. De partijen zijn het erover eens dat een regionale verbindingsweg door het Gewandegebied tussen ‘s-Hertogenbosch en Oss niet de oplossing geeft voor de verkeersproblemen.

Een andere maatregel uit het pakket betreft de aanleg van nieuwe carpoolplaatsen of verbetering van de huidige. De wenselijkheid van beide wordt eerst bestudeerd.

Reageer op dit artikel