nieuws

Vastgoedontwikkelaar steekt zijn nek uit voor Tricot-fabriek

bouwbreed Premium

WINTERSWIJK – Hollandsche Vastgoedontwikkeling bekritiseert het besluit van de gemeente Winterswijk om de voormalige Tricot-fabriek te slopen. Volgens woordvoerder H. de Boer is het monumentale fabriekspand, dat een van de eerste gewapend-betonconstructies van Nederland herbergt, uitstekend te restaureren tot woongebouw. De gemeente heeft het bod van de vastgoedontwikkelaar in een lade geschoven.

Cobouw besteedde recentelijk aandacht aan de monumentale waarde van de Tricot-fabriek. Volgens prof. A. Hogeslag van de TU Delft verkeert de betonconstructie nog in uitstekende staat en leent de spoelerij zich bij uitstek voor restauratie en herbestemming. De gemeente Winterswijk besliste onlangs anders. Ze brengt een negatief advies uit aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het instandhouden van de fabriek. Volgens het college ‘is geen sprake van een complex dat de status van rijksmonument verdient. Deze grond is nodig voor het realiseren van de gemeentelijke huisvesting.’

De politiek is hevig verdeeld over de locatie van het nieuwe stadskantoor van de gemeente. De VVD, lid van de coalitie, pleit voor restauratie van de spoelerij tot gemeentelijke huisvesting, terwijl een kleine meerderheid daar tegen is.

Braak

Woordvoerder De Boer vreest dat, als de Tricot-fabriek wordt gesloopt, het terrein jarenlang braak blijft liggen, waardoor kapitaalvernietiging optreedt. “Dat is ook gebeurd met de Joh.Enschede drukkerij in Haarlem. De gemeente had geen uitgekristalliseerde plannen met het terrein, dat vervolgens zes jaar braak bleef liggen. De Tricot-fabriek is een van de laatste unieke industriele erfgoederen van Oost-Gelderland.”

Volgens de vastgoedontwikkelaar leent de fabriek zich bij uitstek voor restauratie tot wooncomplex. Hollandsche Vastgoedontwikkeling diende bij de gemeente en de Rijksdienst voor Monumentenzorg een concreet bouwplan in, vergezeld van een woonmarkt- en een stedenbouwkundig onderzoek. Het plan behelst 24 gestapelde wooneenheden in de spoelerij, met een corridor door de kern van het gebouw. De buitengevels worden in authentieke staat hersteld. Aan de Groenloseweg zouden vijftien geschakelde woningen verrijzen en aan het binnenterrein veertien twee-onder-een-kap woningen en zeven dwarswoningen. “Het plan viel in zeer goede aarde bij Monumentenzorg. Volgens ons kun je van een modulair gebouw als de spoelerij – drie beuken achter elkaar – een interessant woongebouw maken. Verder is de locatie geweldig voor woningbouw in Winterswijk.”

Apetrots

Niettemin lijkt het plan weinig kans van slagen te hebben. Toch steekt Hollandsche Vastgoedontwikkeling ver zijn nek uit voor het behoud van het textielgebouw. “Omdat het ideale mogelijkheden tot restauratie biedt. Kijk eens naar vergelijkbare voormalige fabrieksgebouwen aan de Zaan in Wormer. Die zijn gerestaureerd en volop in gebruik. Daar zijn de burgers en gemeente apetrots op het resultaat.” Volgens hem is de strijd nog niet gestreden. “De besluitvorming omtrent het lot van de Tricot-fabriek is net zo veranderlijk als het weer. Helaas maakt de politiek er een prestigekwestie van; het gaat niet meer om de inhoudelijke materie. De strijd voor behoud is pas ten einde als de staatssecretaris instemt met het advies van de gemeente.”

Staatssecretaris Van der Ploeg verleende de spoelerij op 26 juni een voorlopige monumentenstatus.

Reageer op dit artikel