nieuws

Utrecht ziet nog plek voor 77.000 huizen

bouwbreed

utrecht – In de provincie Utrecht is de komende jaren plaats voor ruim 77.000 nieuwe woningen. Dat zijn er tweeduizend meer dan vorig jaar nog werd gepland, zo blijkt uit de provinciale nota ‘Capaciteit Woningbouwlocaties’.

De toename is opmerkelijk, omdat in 1998 in totaal ook ruim 6200 nieuwe huizen werden opgeleverd. Bovendien verdwenen 2500 mogelijke nieuwe woningen van de kaart doordat locaties vervielen of werden ‘verdund’.

De groei wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de aanwijzing van nieuwe bouwlocaties in stedelijke gebieden. In de stad Utrecht ontstond zo ruimte voor 5358 woningen. Maar ook plaatsen als Woerden (764, Amersfoort (325), Zeist (315) en Maarssen (295) ontwikkelden grote nieuwe bouwlocaties.

Verdichting van bestaande stedelijke locaties deed zich behalve in Utrecht (852) voor in Nieuwegein (436), Soest (227) en Veenendaal (233).

In landelijk gebied is nauwelijks woningbouwcapaciteit. Alleen in Zeist en Harmelen kunnen respectievelijk 23 en vijf nieuwe huizen worden gebouwd.

De toename van de capaciteit in stedelijke gebieden is vooral het gevolg van intensivering en functieverandering. Door de hoge grondprijzen wordt de ruimte efficienter gebruikt en ontstaan kleinere kavels. Overigens zeggen de capaciteitscijfers niets over het aantal woningen dat daadwerkelijk zal worden gebouwd, maar alleen over de planologische mogelijkheden.

Reageer op dit artikel