nieuws

Urk mist Europese subsidie voor acht bouwprojecten

bouwbreed Premium

urk – Urk loopt circa 2,2 miljoen gulden Europese subsidie mis voor een aantal bouwprojecten. Dat komt doordat de aan de subsidie verbonden aanbestedingstermijn van 31 december 1999 niet wordt gehaald.

De provincie Flevoland stelde eind vorig jaar een subsidie van 5,9 miljoen gulden beschikbaar voor het gemeentelijke project ‘Verbreding Economie Urk’. Dat project bestaat uit acht deelprojecten met een totale investering van 14,6 miljoen gulden.

Pas halverwege dit jaar werd duidelijk dat aan de einddatum 31 december niet te tornen valt. Gemeente en provincie hadden dat wel verwacht. Daardoor resteert nu te weinig tijd om alle acht deelprojecten nog dit jaar aan te besteden.

Twee grote projecten, de bouw van de nieuwe visafslag en de aanleg van een nieuwe haven, zijn al aanbesteed en komen niet in gevaar. De renovatie van de oude visafslag en de herinrichtingen van de havens en de kades zijn door het mislopen van de subsidie voor onbepaalde tijd uitgesteld.

In totaal gaat het hier om een investering van 5,9 miljoen gulden, waarop een subsidie van rond 2,2 miljoen mogelijk was.

Urk heeft de provincie gevraagd om de vrijvallende subsidie in te zetten voor tien door het Urker bedrijfsleven ingediende projecten. Zodoende hoopt de gemeente dat het misgelopen geld alsnog in Urk terecht komt.

Reageer op dit artikel