nieuws

Twijfel Noord-Holland over baggerdepot

bouwbreed Premium

HAARLEM – GS van Noord-Holland gaat door met het aanpassen van het streekplan Waterland om de aanleg van een baggerdepot in het IJmeer mogelijk te maken. Provinciale Staten hebben zich unaniem tegen de plannen uitgesproken. Men is niet overtuigd van het nut van een dergelijk depot. GS willen hierover op korte termijn uitleg van het Rijk. Ook stelt het college dat de financiering van het depot moet worden opgenomen in het MIT.

Tijdens het aanpassen van het streekplan blijft de mogelijkheid bestaan alsnog af te zien van het depot als zich alternatieven voordoen. Uit de meest actuele cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat er voor het depot IJmeer een verwacht aanbod van twintig miljoen kubieke meter bagger is. Alternatieve technieken voor de ver- en bewerking van baggerspecie zijn of te duur of te beperkt toepasbaar voor de specie uit Noord-Holland.

Het provinciebestuur wil er verder bij het Rijk op aandringen het benutten van bestaande depots vanuit de rijksoverheid te stimuleren. Ook moet er meer geld komen om hergebruik van verontreinigde baggerspecie te promoten. De statencommissies Milieu, Water en Groen en Ruimtelijke Ordening en Bestuur behandelen volgende week deze plannen van GS.

Reageer op dit artikel