nieuws

Stuurgroep: N59 binnen vier jaar A59

bouwbreed

den bosch – De ombouw van de provinciale weg N59 tussen Rosmalen en Geffen kan met een PPS-constructie zeven jaar eerder plaatsvinden dan verwacht. Tot die conclusie komt de stuurgroep die het afgelopen halfjaar de haalbaarheid van een PPS-constructie heeft onderzocht. Gisteren presenteerde de stuurgroep de resultaten.

De provincie Noord-Brabant heeft een halfjaar geleden een stuurgroep ingesteld om te onderzoeken of de huidige provinciale weg tussen Rosmalen en Geffen, van oudsher een sluiproute, niet eerder tot autosnelweg kan worden omgebouwd. Minister Netelenbos heeft de infrastructurele aanpassing in haar Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) voor 2007-2010 gepland staan. Aangezien het provinciebestuur dit te ver in de toekomst vindt liggen, is de haalbaarheid van een PPS-constructie onderzocht. Met succes, zo bleek gisteren tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten. Volgens de stuurgroep, waarin onder andere de PNEM, Rijkswaterstaat, Kamer van Koophandel, provincie en enkele wethouders zitting hebben, kan de ombouw van provinciale weg naar autosnelweg zeven jaar eerder worden uitgevoerd als de provincie gaat samenwerken met diverse marktpartijen. Ontwerp, bouw, financiering en onderhoud zouden in een contract moeten worden opgenomen. Hierdoor kan de aannemende partij innovaties toepassen, waardoor een belangrijk deel van de hoge voorfinancieringskosten kan worden terugverdiend. Volgens de stuurgroep bestaat er in de PPS-constructie tevens de mogelijkheid om een derde geldstroom te genereren door ‘nieuwe ontwikkelingen rond de weg te realiseren’.

Meerwaarde

De provincie is enorm gebrand op een snelle ombouw van de N59. De weg wordt al jaren gebruikt als sluiproute, waardoor de woonkernen veel hinder ondervinden. Uit diverse studies blijkt dat het sluipverkeer in de komende jaren flink zal toenemen. In een toelichting op de onderzoeksresultaten zegt de stuurgroep dat het onderzoek duidelijk maakt dat PPS-constructies bij weginfrastructuurprojecten meerwaarde kunnen opleveren en succesvol kunnen zijn.

Reageer op dit artikel