nieuws

‘Scholen leveren te veel managers af’

bouwbreed Premium

smilde – Het beroepsonderwijs in de bouw concentreert zich veel te veel op het management en besteedt te weinig aandacht aan vakkennis. De bouwbranche zou alerter moeten reageren op maatschappelijke ontwikkelingen en de bedrijfstak meer bij het onderwijs moeten betrekken.

Dit zegt aannemer A. Voogt uit Smilde, tevens voorzitter van de stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf (KOB).

Volgens Voogt is het huidige onderwijs funest voor de vakkennis in de bedrijfstak.Voogt is van mening dat, zowel in het vbo-, mbo- als hbo-onderwijs, de brede aanpak te ver is doorgeschoten: vaktechniek en management zijn niet langer in evenwicht. “De opleidingen leveren te veel managers af en te weinig vaklieden. In mijn ogen valt er pas wat te managen als er gerichte vakkennis aanwezig is. Met een computerprogramma alleen kom je er niet. En dat terwijl de bouwwereld schreeuwt om goede vaklieden.”

Volgens de KOB-voorzitter moeten ook landelijke onderwijsinstanties zich beter realiseren dat het bouwonderwijs niet goed aansluit bij de praktijk. Er is veel meer aandacht nodig voor onderdelen als metaalbewerking en bouwnijverheid. “Als jongeren die vakkennis eenmaal onder de knie hebben, brengen we ze dat management wel op de werkvloer bij”, zegt Voogt. “Ik moet constateren dat we de hand in eigen boezem moeten steken, want de gehele bedrijfstak heeft niet alert genoeg gereageerd op de maatschappelijke ontwikkelingen. We hebben het met ons allen laten gebeuren.”

Forumdiscussie

Onlangs zwengelde Voogt, die deze opvattingen al enkele jaren huldigt, de discussie over de kwaliteit van het onderwijs opnieuw aan in een forumdiscussie tijdens de opening van zijn nieuwe bedrijfspand.

In een poging de politiek te doordringen van de ernst van de tekortkomingen, nodigde hij E. Brinkman en Eerste Kamerlid J. Pastoor uit voor de discussie onder het thema ‘Hoe nuttig is kennis in de bouw?’.Voogt benadrukt dat hij een brede aanpak in het onderwijs op zich niet verkeerd vindt. “Daar is niet zoveel mis mee. We zijn alleen veel te ver doorgeschoten. Als iemand graag het vak van houtbewerker wil beoefenen, moet je dat in het onderwijs met enthousiasme oppakken. Daar ligt de kern van het probleem. Zo’n kans moet je niet voorbij laten gaan, want er bestaat grote behoefte aan die mensen. Eigenlijk worden momenteel alleen nog maar gespecialiseerde vaklieden opgeleid in de individuele opleidingen binnen het speciaal onderwijs. Probleem van die groep is weer dat die qua intelligentie veelal niet in staat zijn door te stromen naar een hogere functie.

De oorzaak van de tekortkomingen in het beroepsonderwijs ziet Voogt onder meer in de klustering van het onderwijs. “De gerichte vakopleidingen zijn verworden tot studierichtingen van brede maatschappelijke opleidingen. Geleidelijk heeft individuele aandacht en intensief contact met de branche plaatsgemaakt voor grote geklusterde scholengemeenschappen, waar af en toe ook nog eens wat aan vaktechniek wordt gedaan. Daar moet minstens 25 procent meer aandacht voor komen.

Stageprogramma’s

Overigens ziet Voogt ook wel positieve ontwikkelingen in het beroepsonderwijs. “Op het gebied van stageprogramma’s zie ik gunstige bewegingen. In die richting moet volgens mij ook worden gezocht als we het onderwijs beter willen maken. Een stage is voor de individuele leerling die het vak graag wil leren, vaak de enige mogelijkheid in contact met de branche zelf te komen. Dat is de laatste jaren een beetje een ondergeschoven kindje geworden.”

Reageer op dit artikel