nieuws

Sanering van waterbodems stagneert door geldgebrek

bouwbreed Premium

den haag – Vooral geldgebrek zorgt ervoor dat de sanering van waterbodems traag blijft verlopen. Daarnaast speelt gebrek aan verwerkingsmogelijkheden een rol. Dit schrijft staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Momenteel zijn er 265 locaties bekend waar sprake is van ernstige verontreiniging van de waterbodem of waar dit wordt vermoed. Maar daar wordt niet veel aan gedaan. Zelfs het uitvoeren van de wettelijk verplichte onderzoeken is vooral om financiele redenen tot 2003 niet mogelijk, schrijft de staatssecretaris.

Daarnaast speelt een rol dat de voorbereiding van een sanering kort voor de daadwerkelijke uitvoering moet plaatsvinden, omdat bodemgegevens snel verouderen. “Daarom wordt het onderzoekstraject meestal pas ingezet als er redelijk zicht is op het saneringstijdstip. En dit is weer afhankelijk van de mogelijkheid om baggerspecie te kunnen storten en/of te verwerken”, aldus De Vries.

In de periode van 2000 tot en met 2003 zijn voor sanering van waterbodems bedragen opgenomen die oplopen van 30 miljoen gulden naar 56 miljoen. Daarvoor wordt onder meer het Oostelijk Ketelmeer inclusief Schokkerhaven en Ketelhaven gesaneerd. De aanbesteding daarvan zal nog dit jaar plaatsvinden, zodat na de winter kan worden begonnen met het werk.

Depots

Op het ogenblik zijn er maar twee grootschalige bergingsmogelijkheden voor verontreinigde baggerspecie, de Slufter op de Maasvlakte en IJsseloog in het Ketelmeer. Meer depots zijn in voorbereiding. Zo verwacht De Vries dat in juni 2000 de uitbreiding van het depot Averijhaven in Velsen gereed zal zijn.

Voor Zeeland is de aanleg van het depot Koegorspolder in Terneuzen voorzien. Op korte termijn moet voor Limburg de bouw van depot Molengreend in Maasbracht beginnen. Voor een depot in het Hollandsch Diep zal de provincie Zuid-Holland nog een voorkeurslocatie aanwijzen. In Noord-Holland wordt nog gezocht naar een structurele oplossing voor de regionale baggerproblematiek.

Reageer op dit artikel