nieuws

Rioolzuivering van Arnhem fors groter

bouwbreed Premium

arnhem – Het Zuiveringsschap Rivierenland gaat ruim 20 miljoen gulden investeren in de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Arnhem-Zuid. Met de capaciteitsvergroting speelt het schap in op de stedelijke ontwikkeling in het knooppunt Arnhem-Nijmegen. De Nijmeegse nieuwbouwlocatie Waalsprong, maar ook uitbreidingen in Elst, Bemmel en Arnhem zorgen de komende jaren voor een forse toename van de afvalproductie.

De Arnhemse installatie kan nu van 125.000 inwoners per dag het rioolafval verwerken. Na de nieuwbouw, die begin 2001 gereed moet zijn, moeten er 165.000 ‘inwonerequivalenten’ verwerkt kunnen worden. Op termijn moet de zuivering doorgroeien naar een capaciteit van 250.000.

Bij de uitbreiding wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen op zuiveringsgebied, zoals het afkoppelen van regenwater. In nieuwbouwwijken wordt het hemelvocht steeds vaker recycled in de grond of in vijvers. Hierdoor krijgt de rioolzuiveringsinstallatie geconcentreerdere vervuiling te verwerken.

Reageer op dit artikel