nieuws

Restauratieteams rukken uit voor behoud monumenten

bouwbreed Premium

kopenhagen – In Denemarken gaat begin volgend jaar een abonnementsregeling van start voor onderhoudstechnische inspectie van bouwwerken onder monumentenzorg. De opzet van het systeem is tot stand gekomen volgens het model van de Nederlandse Monumentenwacht, waarmee voor dit doel nauw is samengewerkt.

Ook het Deense initiatief richt zich in eerste instantie en bij voorkeur uitsluitend op bouwwerken die het waard zijn te bewaard te blijven.

Het initiatief is ontwikkeld door het Scandinavische Centrum voor de conservering van de traditionele bouwambachten Raadvad. Dit centrum heeft de afgelopen maanden met subsidie in het kader van het EU-programma Adapt een dozijn bouwvakkers opgeleid voor de abonnementsregeling.

Mankementen

De twaalf nieuwbakken restauratiespecialisten vormen zes teams, die net als in Nederland met een bestelwagen uitrukken naar de afnemers.

Kleinere mankementen aan het monument worden meteen verholpen, maar voor ingrijpender zaken wordt een onderhoudsplan opgesteld, vervolgens kan de eigenaar de aanbevolen werkzaamheden aanbestedend. De onderhoudsplannen gaan altijd uit van herstel met inachtneming van het monumentale karakter van het bouwwerk in kwestie.

De prijzen voor het inspectie-abonnement komen te liggen tussen 450 en 600 gulden per jaar, inclusief 25 procent btw (het Deense standaardtarief) voor gebouwen met een goothoogte tot 8 meter. Voor de overige gebouwen wordt de prijs vastgesteld na nadere bezichtiging. Daarnaast betalen de abonnees voor de eigenlijke inspectie 180 gulden per uur. Iedereen die eigenaar is van een gebouw of woning onder rijksmonumentenzorg kan abonnee worden.

Gebouwen die niet over een dergelijke predikaat beschikken, worden afzonderlijk beoordeeld door Raadvad, dat hoopt dat het systeem ertoe bijdraagt, dat de oorspronkelijke bouwdelen van de monumenten beter behouden blijven dan tot nu toe. Momenteel vallen de materialen en afzonderlijke constructies van monumenten volgens het centrum vaak ten prooi aan rigoureuze vervanging, waardoor het originele karakter sterk wordt aangetast.

Raadvad houdt zelf ook kantoor in een monument, een historische messenfabriek met watermolen ten noorden van Kopenhagen. Het centrum is opgericht in 1987 en wordt voor een beperkt deel (150.000 gulden per jaar) gefinancierd door het Rijk. De rest van de middelen haalt het uit EU-fondsen, particuliere donaties en de eigen bedrijfsactiviteiten, zoals cursussen. Met zes vaste medewerkers bedraagt de omzet dit jaar ruim 2 miljoen gulden.

Doelstelling van het centrum is, behalve de conservering van traditionele bouwvakken, de vergaring van deskundigheid en het verspreiden daarvan, waarbij intensief contact wordt onderhouden met soortgelijke instellingen in de rest van Europa.

Coordinatie

Op eigen terrein wil het centrum een coordinerende rol spelen bij restauratie-activiteiten van overheden, musea, opleidingsinstituten.

In het lopende jaar draaide Raadvad speciale projecten. Zo wordt een poging gedaan de toepassing van kalk te stimuleren, zowel bij restauratie als bij nieuwbouw. Onder meer wordt in samenwerking met het Deense Teknolisk Institut (TI) een serie milieuvriendelijke oude verf- en lakmethoden beproefd. In de voormalige messenfabriek zijn zelfstandige ambachtelijke ondernemers actief.

Deens centrum voor bouwambacht kopieert Monumentenwacht

Reageer op dit artikel