nieuws

Politie schiet doel voorbij met rapport milieuonderzoek

bouwbreed

den haag – De inkt van ‘Wie betaalt, bepaalt’ is nog niet droog of de conclusies hebben hun weg naar de bureaula al gevonden. Alarmerende waarschuwingen over aantasting van het milieu missen hun doel als niet heel concreet, met naam en toenaam, wordt verteld wie de boosdoeners zijn, wat zij precies hebben misdaan, waarom dat zo slecht is voor ons milieu, en waarom de voorgestelde maatregelen absoluut noodzakelijk zijn.

beschouwing

“Schone-grondverklaringen zijn te koop”, gooide Marianne van den Anker van het Kernteam Zware Milieucriminaliteit’, onderdeel van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, een steen in de troebele vijver van de ‘afvalverwijderingsketen’.

Maar bij wie dan? Welke laboratoria, milieuadvies- en ingenieursbureaus maken zich schuldig aan gerommel met bodemonderzoek? En wie zijn de opdrachtgevers?

Van den Anker schrijft zelf: “Overheden moeten vaker gebruikmaken van de mogelijkheid bepaalde overtredingen te publiceren. Bedrijven ervaren imagoafbreuk vaak als een ergere straf dan boetes.” Iedereen weet het: man en paard noemen, werkt preventief.

Vervolging

“In een aantal gevallen is overtreding van strafbaar gestelde normen geconstateerd”, rapporteert het Kernteam. “Ter illustratie is een aantal – geanonimiseerde – casussen beschreven.” Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de discussie mevrouw Van den Anker, maar hoe zit het met de strafrechtelijke vervolging van deze bedrijven of functionarissen? Er is al lang genoeg gediscussieerd. Bureauladen puilen uit van de discussiestof.

“Een diffuse wereld”, noemt Van den Anker het “huidige patroon van verantwoordelijkheden tussen ontdoeners, aannemers, grondbanken, grondreinigers, projectontwikkelaars, toezichthouders, milieuadviesbureaus, ingenieursbureaus en stortplaatsen. De verantwoordelijkheid kan te eenvoudig worden doorgeschoven”, constateert zij. Inderdaad, zegt u dat wel. Afschuiven, is de achilleshiel van het rapport. Van den Anker komt met een waslijst van aanbevelingen, gericht aan alle denkbare betrokken instanties, behalve aan zichzelf. Ziedaar het resultaat van twee jaar onderzoek: het is heel erg allemaal; we worden vergiftigd waar we bij staan. Maar de daders lopen vrij rond.

Voorpagina’s

Kernteam ‘zware milieucriminaliteit’, zetten Van den Anker en haar medewerkers een extra hoge politiepet op. Als zij de verdenkingen niet hard weten te maken, wie dan wel? ‘Wie betaalt, bepaalt’ is een modieuze presentatie van een mislukt onderzoek naar milieucriminaliteit. Geschreven om de voorpagina’s van kranten te halen.

“Als er al over nagedacht wordt, moet u bij de hoofdinspectie zijn”, was de reactie van de Inspectie Milieuhygiene Zuidwest op de vraag welke maatregelen de dienst op basis van het rapport denkt te gaan nemen.

Reageer op dit artikel