nieuws

Opdrachtgevers vragen te grote nauwkeurigheid bij sonderingen

bouwbreed Premium

leidschendam – Opdrachtgevers vragen bij het uitvoeren van sonderingen regelmatig een te hoge nauwkeurigheid. Dat komt door onjuiste interpretatie van een nieuwe norm voor elektrisch sonderen. Koppeling van de nauwkeurigheidsklassen van deze norm aan geotechnische categorieen uit een andere norm met basiseisen biedt meer houvast.

Volgens de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) heeft het verzoek om een te hoge nauwkeurigheid een onnodig prijsopdrijvend effect. De vereniging, met het secretariaat in Rhoon, heeft 27 leden die met elkaar ongeveer 95 procent van de sonderingsmarkt bestrijken.

De problemen zijn ontstaan bij de interpretatie van de nieuwe sondeernorm NEN 5140 ‘Geotechniek – Bepaling van de conusweerstand en de plaatselijke wrijvingsweerstand van grond – Elektrische sondeermethode’ die sinds september vorig jaar van toepassing is. De sondeernorm NEN 3680 is sindsdien uitsluitend van toepassing op mechanisch sonderen.

Keuze

De nieuwe norm gaat uit van vier kwaliteitsklassen voor de sonderingen, waaruit voorafgaand aan de uitvoering een keuze moet worden gemaakt. De indeling heeft voornamelijk betrekking op de nauwkeurigheid van de gemeten conusweerstand, plaatselijke wrijvingsweerstand en diepte.

Het komt regelmatig voor dat opdrachtgevers een klasse selecteren die niet overeenkomt met het beoogde gebruiksdoel van de sondering. Voor circa 70 tot 80 procent van het huidige toepassingsgebied binnen Nederland zijn de klassen 3 of 4 geschikt. Alleen voor meer specialistische studies of projecten is een hogere nauwkeurigheidsklasse vereist. Het kostenniveau van de sonderingen in klassen 1 of 2 ligt al snel 100 tot 200 procent hoger dan de sonderingen in klassen 3 en 4.

Volgens voorzitter ir. P. van Goudoever van de VOTB zijn het niet alleen kleine opdrachtgevers die niet weten wat er aan de hand is. Ook grote ingenieursbureaus vragen soms sonderingen aan met een onnodig hoge nauwkeurigheid. Zelfs Rijkswaterstaat maakt zich daar schuldig aan. In bestekken voor de Betuwelijn was klasse 1 voorgeschreven. “Een onzinnige vraag, die naderhand ook is teruggebracht”, aldus Van Goudoever.

De VOTB heeft de kwaliteitsklassen uit de sondeernorm gekoppeld aan de indeling van geotechnische constructies naar geotechnische categorieen uit de geotechnische norm NEN 6740 (Basiseisen en belastingen). Die categorieen lopen op in complexiteit en risico van GC1 tot GC3. De sondeerklassen 3 en 4 achten zij geschikt voor GC1 en GC2. Sondeerklasse 2 is voor GC2 en GC3. Klasse 1 is voor zeer grote of bijzondere constructies van GC3.

Reageer op dit artikel