nieuws

Ontwikkelaars blij met discussie over parkeernorm A-locaties moeten aantrekkelijk blijven

bouwbreed

den haag – De projectontwikkelaars zijn blij met het initiatief van staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) de strakke parkeernorm voor A-locaties (bij stations) ter discussie te stellen.

NVB Bouwondernemers en Ontwikkelaars en de Neprom zetten wel vraagtekens bij het voornemen van de staatssecretaris om parkeerruimte hier extra duur te maken.

“Prijsbeleid kan wel werken. Er zijn voorbeelden te vinden waar de automobiliteit is afgenomen doordat het parkeren duur is geworden. Maar het is niet de enige oplossing”, zegt directeur Oude Veldhuis van de Neprom. “Er moet een pakket aan maatregelen komen.”

“De discussie op zich is een goede zaak”, vindt NVB-directeur Rietdijk. “Want bedrijven die in de buurt van stations willen zitten en dus hun personeel en relaties de mogelijkheid bieden met het openbaar vervoer te komen, worden daarvoor nu gestraft. Ze worden per auto moeilijk bereikbaar.”

Rietdijk doelt op de strenge norm van ten hoogste een parkeerplaats op tien medewerkers, waarmee deze bedrijven worden geconfronteerd. Hij meent dat bedrijven die zich in de buurt van stations vestigen juist moeten worden beloond met meer parkeerruimte.

Voorwaarde moet dan volgens Rietdijk en Oude Veldhuis wel zijn dat geen extra ruimte in beslag wordt genomen. De parkeervoorziening moet worden opgenomen in het gebouw en zal dus wel duur worden..

Vraagtekens

De NVB-directeur zet grote vraagtekens bij het idee de marktwerking los te laten op het parkeren op A-locaties en dus de tarieven flink op te krikken. “Als Ybema bedoelt dat hij met een heffing wil komen waardoor de kosten kunstmatig hoog worden, dan hebben wij daartegen grote bezwaren”, verwoordt Rietdijk de verontrusting.

Oude Veldhuis van de Neprom meent dat het drastisch verhogen van de parkeertarieven ertoe leidt dat de stad onaantrekkelijker wordt. “Dat lijkt haaks te staan op de bedoeling van het Rijk de positie van de steden juist te verstevigen.”

Het personeel van een bedrijf op een stationslocatie moet volgens Rietdijk en Oude Veldhuis kunnen kiezen tussen eigen en openbaar vervoer. Alleen de locatie in de buurt van een station is volgens hen niet bepalend voor die keuze. Werknemers kijken ook naar de kwaliteit van de diensten van busbedrijven en de spoorwegen.

Averechts

Hoewel hij bedenkingen heeft bij de insteek van Ybema, vindt Rietdijk het in elk geval positief dat de staatssecretaris een voorzet heeft gegeven voor een discussie. “Als een ding duidelijk is, is het wel dat de huidige norm averechts werkt. Bedrijven worden erdoor gedwongen weg te trekken. Daardoor ontstaat alleen maar weer nieuwe mobiliteit en dat is nu juist wat de overheid niet wil.”

“Hetzelfde geldt eigenlijk voor de plannen voor invoering van rekeningrijden in de Randstad. Die zijn met goede bedoelingen bedacht als oplossing voor het fileprobleem. Maar ze zullen, net als de parkeernorm voor A-locaties, averechts werken. Je zult zien dat bedrijven verhuizen naar een plek voor de tolpoortjes in plaats van erachter. Ook dat leidt tot extra mobiliteit.”

Reageer op dit artikel