nieuws

Nieuw Bouwbesluit mogelijk pas in 2002

bouwbreed Premium

den haag – De vernieuwing van het Bouwbesluit dreigt wederom vertraging op te lopen. Was in een eerder stadium de zogenaamde ‘conversie’, die het bouwbesluit toegankelijker moet maken, al over de millenniumwisseling heengetild, nu wordt als datum van invoering op zijn vroegst januari 2001 en mogelijk zelfs 2002 genoemd.

Staatssecretaris Remkes (VROM) maakte gewag van dit uitstel in een gesprek over zijn beleid met de vereniging Bouwpen. Hij noemde de conversie een moeizaam en ingewikkeld karwei. Twee weken geleden is er een proeve van voorgelegd aan de Raad van State om de juridische aanpak te toetsen.

In een ambtelijk schrijven over de voortgang, zo onthulde staatssecretaris, werd als vroegste datum van invoering 1 januari 2001 genoemd met daarbij de, aldus Remkes, cryptische mededeling dat het net zo goed januari 2002 kon worden.

Reageer op dit artikel