nieuws

Netelenbos wil armslag voor Rijk Meer bevoegdheid nodig bij grote werken

bouwbreed Premium

rotterdam – Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) wil meer armslag bij de uitvoering van ‘grand designs’, infrastructurele megaprojecten. In specifieke gevallen moet de overheid de mogelijkheid hebben om zonder belemmeringen van lagere overheden, bestemmingsplannen en allerlei inspraakrondes grootschalige projecten uit te voeren, zo vindt de minister.

Ze zei dit tijdens een debat in Rotterdam over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Volgens haar bevat de nota, waaraan momenteel in Den Haag wordt gewerkt en waarin de hoofdlijnen van de ruimtelijke toekomst van Nederland worden geschetst, een eerste aanzet om bewindslieden van het benodigde instrumentarium te voorzien.

“We zijn niet zo gesocialiseerd in Nederland waar het gaat om megaprojecten”, zei Netelenbos. “Sommige grote nationale projecten moet je vanuit het kabinet kunnen sturen, op een andere manier dan gewoonlijk gebeurt. Het gaat dan om wat ik noem grand designs. Die moet je benoemen.”

De discussie werd gehouden in het architectuurinstituut NAi – de derde in een reeks van vier debatten – en was bedoeld als een brainstormsessie over de grote lijnen van de ruimtelijke ordening. Aan Netelenbos bleek die opzet wel besteed. Ze toonde zich vastbesloten om in het groot te denken en te spreken.

Ergernis

Zo sprak ze haar ergernis uit over “gemeenten, die met bestemmingsplannen de meest lullige dingen neerzetten op zeer schaarse grond”. Echt goed openbaar vervoer is ook al niet mogelijk, want “Nederlandse steden zijn veel te klein om goed openbaar vervoer te realiseren”. Verderop in het gesprek liet ze zich ontvallen dan ook “groot voorstander van de metropool te zijn”.

Ten minste een aanwezige ontstak door haar uitspraken in euforie. “De minister heeft het door”, glunderde J. Schrijnen, directeur van de Rotterdamse dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting. Volgens Schrijnen worden Amsterdam en Rotterdam door de komst van de HSL feitelijk een.

“Dat is waar de HSL om gaat”, benadrukte de topambtenaar. “Niet om het vervoer naar Parijs, maar de bewegingen tussen Amsterdam en Rotterdam. In goed twintig minuten van de ene stad naar de andere. In de ene stad werken en in de andere wonen.”

Op pagina 2: Netelenbos moet naar Ruimtelijke Ordening.

Reageer op dit artikel