nieuws

Nederlandse milieukennis helpt Sadat City

bouwbreed Premium

SADAT CITY – Sadat City is een van de splinternieuwe steden die in de jarenzestig, zeventig en tachtig in de woestijn rond de overvolle Egyptische hoofdstad Cairo zijn gebouwd. De stad staat er, maar aan bewoners en bedrijven schort het nog. De Sadat City Investors Association probeert de stad tot bloei te brengen en wordt daarbij geholpen door vier Nederlandse bedrijven. Het ministerie van Economische Zaken draagt bij in de kosten.

Vergeleken met de zestien miljoen inwoners tellende hoofdstad, met zijn bijna evenzovele stinkende en onafgebroken toeterende auto’s, is Sadat City een oase van rust. De strak geordende straten met keurige gepleisterde gevels rijzen op uit het zich snel ontwikkelende landbouwgebied tussen Cairo en Alexandrie. Het gebied, beheerd door de private sector, wordt geirrigeerd met grondwater.

Sadat City werd gesticht in 1978 en was gepland voor rond een miljoen mensen. Naamgever president Sadat had plannen de regeringsgebouwen naar de woestijnstad te verplaatsen. Maar ondanks de aanlokkelijke reclames op televisie en in kranten is in 1999 de leegstand enorm.

Goede voorzieningen

De stad heeft ruim vijftienduizend inwoners en 120 moderne industriele bedrijven. Dat moet beter, vindt een groep Egyptische zakenmensen, die zich hebben verenigd in de Sadat City Investors Association (SCIA). Soortgelijke, maar oudere mega-projecten als 6th of October, 10th of Ramadan, 15th of May en New Cairo – steden die eveneens als paddestoelen uit de grond zijn geschoten binnen een straal van vijftig kilometer – zijn al veel groter.

Extra investeringen in Sadat City ter versterking van het imago van schone stad, met goede voorzieningen en sociaal-economische omstandigheden, zal meer mensen en bedrijven aantrekken, verwacht de SCIA.

Daarbij komt dat een wet uit 1994 sinds kort zo krachtig wordt geimplementeerd dat een milieuplan noodzakelijk is. Sadat City is nu op jacht naar de titel van eerste Groene Stad van Egypte. Een titel waaraan een prijs is verbonden.

Consortium

Een consortium van de Nederlandse bedrijven Iwaco Consultants, Tebodin Consultants en Engineers, Vermeer Infrastructuur en VLM (leverancier van milieutechnisch materieel) heeft een actieplan opgesteld. “We hebben van het ministerie van Economische Zaken een subsidie ontvangen uit het PESP-exportbevorderings- programma voor het opstellen van dit plan”, vertelt Ebel Smidt, die de vestiging van Iwaco Egypte leidt. “Het ministerie ziet in onze werkzaamheden een mogelijkheid voor Nederlandse bedrijven om hun milieu-expertise te promoten in een land dat zich snel ontwikkelt.” Aan de andere kant hopen Egyptische bedrijven met een groen stempel hun afzetmogelijkheden op Europese markten te vergroten.

Voor Nederlandse bedrijven liggen in Sadat City goede kansen op het gebied van installatie- en milieutechniek, metaal en infrastructuur, gelooft ook de Nederlandse ambassade in Cairo, die het project nauwlettend volgt. De interesse voor de in sneltreinvaart geliberaliseerde Egyptische economie werd in april van dit jaar onderstreept door een bezoek van staatssecretaris Ybema. Hij deed met een handelsdelegatie Sadat City aan. Van de 1,2 miljard gulden die Nederland afgelopen jaar in Afrika investeerde, ging 360 miljoen gulden naar Egypte. Nederland heeft met Egypte sinds 1997 een investeringsbeschermingsovereenkomst.

Competitie

Volgens Smidt ligt Sadat City in de jacht op het eerste ‘Green Label’ voor op andere steden. De Nederlanders vrezen de concurrentie niet die ze ondervinden van onder meer Amerikaanse consultants, die in 10th of Ramadan een milieuprogramma aansturen. Smidt: “Er is sprake van een gezonde competitie”.

Met het milieu-actieplan wil Sadat City bestaande milieuproblemen aanpakken, maar ook nieuwe problemen voor zijn door al bij de planning van nieuwe stedelijke en industriele stadsdelen een oplossing te zoeken. Het milieu-actieplan omvat zestien projecten.

Een aantal technische plannen is opgesteld voor waterzuivering. Afvalwaterzuivering is nodig in de galvaniseer- en textielindustrie. De haalbaarheid van bouw van een gezamenlijke afvalwaterzuivering is onderwerp van een vervolgstudie. De voedsel-, verf- en staalindustrie heeft behoefte aan betere scheiding van olie en water. Er moeten bovendien voorzieningen komen voor gevaarlijk afval en grondwaterbescherming.

Het eerste project dat van start is gegaan is bedoeld om het milieubewustzijn te vergroten, door voorlichting en trainingen. Een database geeft een compleet overzicht hoeveel stoffen en elektriciteit waar en door wie worden verbruikt.

Vuilnis

Belangrijk aandachtspunt zijn ook de nederzettingen rondom Sadat City. Daar wonen – veelal in lemen huisjes zonder riolering en stromend water – nog eens tachtigduizend mensen, onder wie het leeuwendeel van de arbeiders in de industrie. “Er zijn veeg- en vuilniswagens, vuilcontainers en nieuwe stortplaatsen nodig. En we proberen de inwoners bij te brengen dat hun vuilnis daarheen moet. Nu gooien ze alles in kanalen, verbranden het langs de spoorlijn of koken er hun eten op,” vertelt dr. Amal Hassaan, een medewerker van Iwaco Egypt.

De Netherlands Rail Association (NRA), een platform dat dertien Nederlandse railinfrastructuur- bedrijven vertegenwoordigt, heeft interesse voor het projectonderdeel railsystemen. De NRA was een van de deelnemers van de handelsdelegatie die de stad in april bezocht.

De nieuwe Egyptische milieuwet dwingt ongeveer veertig van de honderdtwintig bedrijven in de stad tot een milieuvriendelijker bedrijfsvoering. De SCIA ontdekte dat de totale kosten gedecimeerd worden door onderlinge samenwerking. “Bij een bezoek aan Nederland hebben we kunnen zien dat samenwerken kan: het mannetje naast je moet je niet alleen als concurrent zien, als je internationaal mee wilt. Door het vormen van clusters kunnen we slagvaardiger opereren. Als we bijvoorbeeld vervuiling nu gezamenlijk effectief aanpakken, hoeven we later niet voor kapitalen schoon te maken. De Nederlanders zijn goed in milieutechniek en daarom hebben we hun hulp gevraagd”, zegt SCIA-stafchef Wael Shinnawy, in de SCIA de rechterhand van grootindustrieel en aankomend politicus Ahmed Ezz.

Drijvende kracht

Ezz geldt als drijvende kracht achter de ontwikkelingen in Sadat City. Hij is er vertegenwoordigd met twee grote bedrijven. Met zijn steun werden een school, een postkantoor, sportclubs en jeugdvoorzieningen opgericht en wordt gewerkt aan betere sociale opbouw, die de stad voor nieuwe bewoners interessanter moet maken. Hoge koop- en huurprijzen en onwil van banken langlopende leningen te verstrekken dwarsbomen dat streven echter.

Net als andere bedrijven heeft Ezz in Sadat City daarom enkele appartementencomplexen opgekocht en voor zijn werknemers gereserveerd.

Of Sadat City door de mix van sociale, bedrijfsmatige en milieutechnische maatregelen verder van de grond komt, is afwachten. Van Nederland wordt in ieder geval iets verwacht. “We zijn als SCIA in Nederland gaan kijken en zijn geinteresseerd in wat het land te bieden heeft. We wachten aanbiedingen af”, zegt de directeur van de plaatselijke frisdrankenfabriek.

Sadat City werd gesticht in 1978 en was gepland voor rond een miljoen mensen. Maar ondanks de aanlokkelijke reclames op televisie en in kranten is in 1999 de leegstand enorm. Foto: Ries van Wendel de Joode

‘Er is sprake van gezonde competitie’

‘Nederlanders goed in milieutechniek’

Reageer op dit artikel