nieuws

Milieuvriendelijke cementinjectie

bouwbreed Premium

gouda – Injecteren van bouwgrond met zeer fijn gemalen cement kan de draagkracht verbeteren en de grond minder waterdoorlatend maken. Lang bekende technieken met chemische oplossingen worden onderworpen aan strengere milieueisen. Daarom moet cement uitkomst bieden.

Nederlandse bouwers passen grondinjectie met chemicalien al lange tijd toe. Stoffen als waterglas (oplossing van kaliumcarbonaat in water) vormen vaak de injectievloeistof.

Het Bouwstoffenbesluit maakt het toepassen van deze techniek lastiger. Een uit Berlijn afkomstige techniek betreft grondinjectie met ultrafijn cement. Het CUR-rapport 99-7 ‘Grondinjectie met ultrafijn cement’ beschrijft een onderzoek naar de toepassing in Nederland. Onderzocht zijn ultrafijn cement, grondeisen, Nederlandse zandgrond en de werkuitvoering.

Een belangrijk verschil met injectie van chemicalien betreft de eisen aan de injectieapparatuur. Ultrafijn cement bevat kleine deeltjes. Opslag, mengen, verpompen en injecteren luistert zeer nauw. Samenklonteren van het cement moet worden voorkomen.

Eisen

Voor een goede injectie moet de grond aan bepaalde eisen voldoen. Gelijkmatige grondkorrels en waterdoorlatendheid maken injectie makkelijker. Onderzoek wijst uit dat injectie in Nederlandse zandgrond technisch gezien mogelijk is.

Praktijkervaringen in Nederland en Duitsland zijn vaak niet erg positief. Een gelaagde grondopbouw en een verstoorde grond kunnen de injectie verkeerd doen verlopen. Het cement kan anders in de grond terecht komen en losse brokken vormen. Een lagere injectiesnelheid kan het proces duurder maken. Ter vergelijking: de injectiesnelheid van ultrafijn cement bedraagt eenderde van die van vloeistof op basis van waterglas.

De prijs van ultrafijn cement is vijfmaal hoger dan die van gewoon cement.

Nader onderzoek is nodig om de optimale uitvoeringswijze en de kosten te bepalen. Als de aanleg van een logistiek systeem (OLS) tussen Aalsmeer en Schiphol doorgaat, zal dit een goede gelegenheid zijn voor een proefinjectie.

Reageer op dit artikel