nieuws

Leerlingbegeleiding uiterst moeizaam Individueel bouwbedrijf grootste knelpunt

bouwbreed

zoetermeer – De begeleiding van leerlingen in de bouw laat zeer veel te wensen over. De Regionale Opleidingscentra (ROC’s) ontbreekt het veelal aan voldoende financiele middelen en tijd om de leerlingbegeleiding naar behoren uit te voeren.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Bouwradius, het landelijk orgaan beroepsonderwijs, liet uitvoeren door het bureau EB Management uit Nieuwegein.

“Grootste knelpunt vormen de leerlingen die zijn geplaatst bij individuele bouwbedrijven. Zij worden door de ROC’s alleen in geval van problemen bezocht”, staat in het onderzoeksrapport.

Inmiddels hebben samenwerkingsverbanden die leerlingen opleiden maatregelen genomen om de begeleiding van de aankomende bouwvakkers te verbeteren. Deze dreigen echter in het geding te komen door een onderwijsbezuiniging.

Als die doorgaat, ontvangt Bouwradius jaarlijks twee miljoen gulden minder. “Dat heeft personele gevolgen, waardoor bouwbedrijven juist minder kunnen worden bezocht. Minder leerlingplaatsen in de bedrijven, minder instroom en meer uitval tijdens de opleiding zijn de kwalijke gevolgen van dit beleid.”

Taak

Voordat de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) van kracht werd, was het begeleiden van leerlingen een taak van de consulenten van Bouwradius. Tegenwoordig ligt de begeleiding van leerlingen uitsluitend bij de samenwerkingsverbanden en de bedrijven die met aankomende bouwvakkers werken.

De samenwerkingsverbanden kwijten zich over het algemeen goed van hun taak, maar bij de leerbedrijven is dat anders. “Een deel pakt de begeleiding goed op, een ander deel heeft nog te weinig ruimte voor dat werk.”

Erkenning als ‘leerbedrijf’ en leermeesters die hiervoor een cursus hebben gevolgd lijken weinig invloed te hebben op de begeleiding van leerlingbouwvakkers.

De problemen bij het opleiden van leerlingen komen voor een belangrijk deel door de invoering van de WEB. “De WEB heeft fors ingegrepen in de oorspronkelijke rolverdelingen van school, bedrijf en landelijk orgaan. Met name de overdracht van leerlingbegeleiding en de toedeling van beroepspraktijk-vormingstaken aan Landelijke Organen Beroepsonderwijs, zoals Bouwradius, zijn niet gepaard gegaan met een navenante toedeling van financiele middelen.”

Voortrekkersrol

Bouwradius wil daarom de bedrijfsbegeleiding verbeteren. Maar de overheid zal er voor moeten zorgen dat meer geld beschikbaar komt.

Verder wil Bouwradius regionale netwerken op poten zetten voor medewerkers van ROC’s, samenwerkingsverbanden en Bouwradius.

Ook zint de organisatie op maatregelen die er toe moeten leiden dat er meer aankomende bouwvakkers komen. Regionale netwerken spelen hierbij een belangrijke rol, omdat zij hierbij een voortrekkersrol gaan spelen via promotie- en wervingscampagnes.

Reageer op dit artikel