nieuws

Laserlicht doet vuil op gevel verdampen Rotterdam past bij reiniging stadhuis nieuwe techniek toe

bouwbreed

ROTTERDAM – Rotterdam is van plan de gevels van het stadhuis op de Coolsingel te reinigen met een nieuwe lasertechniek. Het grote voordeel van deze techniek boven traditionele reinigingsmethoden is, dat de broze zand- en tufsteen van het gebouw niet het gevaar loopt beschadigd te raken. De Rotterdamse gemeenteraad beslist binnenkort over het plan.

Gevels worden vuil en slaan zwart uit. Een reinigingsbeurt is dan geboden, als de eigenaar van het gebouw tenminste de voorkeur geeft aan een schoon en licht pand in plaats van aan een beroet gebouw. Vooral bij zachte steensoorten is de reiniging met traditionele technieken niet zonder risico’s. De kans op beschadiging van de stenen is dan niet uit te sluiten.

Een nieuwe lasertechniek lijkt garant te staan voor het intact laten van de steenlaag. De lasertechniek is gebaseerd op de effecten van absorptie, transmissie en reflectie van licht. De laserstralen worden via een glasvezelkabel naar een spuitkop gebracht en op een geveloppervlak geprojecteerd. Het vuil op de gevel absorbeert het laserlicht en verdampt daardoor.

Het geveloppervlak zelf heeft een veel hogere energietoevoer nodig om te verdampen. Deze hogere temperatuur kan met de laser niet bereikt worden. De laser is net boven de verdampingstemperatuur van het vuil ingesteld. Zodra het vuil verwijderd is van de gevel, wordt de laserstraal door het geveloppervlak gereflecteerd. Dit werkt als een veiligheidsklep: als het vuil is verwijderd, stopt het reinigingsproces.

Zandbeelden

De lasertechniek is voor het reinigen van gevels in Nederland nog nooit toegepast. In het buitenland zijn al wel enkele gebouwen met deze techniek van het vuil op hun gevels verlost. In het centrum van Wenen wordt bijvoorbeeld de Sint Stefansdom gelaserd. Zwart uitgeslagen beelden, ornamenten en een geveloppervlak van tweeduizend vierkante meter zand- en kalksteen zijn straks weer fris en schoon te aanschouwen. Van de Dom in Keulen zijn diverse zandbeelden gelaserd en de 120 zandstenen beelden en pinakels van het Stadhuis van Brussel ondergingen recent een reinigingsbeurt met laserstralen.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt straks het stadhuis van Rotterdam het eerste gebouw in Nederland waarvan de gevels een laserstraalbehandeling ondergaan. L.A.G. Kost is namens het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam projectleider voor het stadhuiscomplex en zal de ingrijpende onderhoudsbeurt van het monumentale gebouw aan de Coolsingel coordineren. “Van de gehele onderhoudsbeurt springt het opknappen van de gevels het meest in het oog”, zegt hij. “Het natuurstenen basement wordt niet gelaserd, maar gewoon met zeer heet water op de traditionele wijze schoongemaakt. De rest van de gevel bestaat uit 7.100 vierkante meter Poolse Rakowitz-zandsteen, de toren is opgebouwd uit Ettringer tufsteen. Per gevel zijn ongeveer vijftig werkdagen nodig om ze met de lasertechniek te reinigen.”

In totaal moeten vier gevels de behandeling ondergaan. Kost: “We zijn heel alert op nieuwe technieken en hebben alle alternatieven onderzocht. De lasertechniek kwam daarbij als zeer bruikbaar naar voren. Zodra de goedkeuring van het gemeentebestuur er is, geven wij opdracht aan een externe organisatie om de laserreiniging uit te voeren.’

Geen overlast

De voordelen van de lasertechniek zijn naar de mening van Kost legio. Zo wordt alleen het vuil verwijderd zonder de steen aan te tasten, is er geen overlast van bijvoorbeeld vervuild zand en is ook de geluidsoverlast nihil. Bovendien is geen steigerwerk nodig. De laserbehandeling wordt met een self-supporting systeem uitgevoerd: een soort hoogwerker ‘vervoert’ de machine langs de gevel. De bediening gebeurt vanaf de grond.

Zowel zand- als tufsteen lenen zich volgens Kost goed voor reiniging met de lasertechniek. Zandsteen komt blond uit de groeve. Na het plaatsen, wordt de steen vanzelf grijzer. Er vormt zich een soort patinalaag. Zandsteen heeft na de laserreiniging geen beschermingsbehandeling nodig, omdat de steen niet is aangetast en de patinalaag behouden blijft. Tufsteen met zijn open structuur daarentegen wordt wel nabehandeld. Een verwijderbare anti-graffiti-coating zorgt ervoor dat het vuil niet aan het oppervlak hecht.

Reageer op dit artikel