nieuws

‘Het Noorden heeft een communicatieprobleem’

bouwbreed Premium

Vervolg van pagina 1 groningen – Het Noorden voelt zich in economisch opzicht het ondergeschoven kind, omdat het Rijk zich vooral richt op West- en Midden-Nederland. Maar volgens de overheid ligt een belangrijk deel van deze miskenning in een verkeerde uitstraling van het Noorden.

Volgens minister Jorritsma van Economische Zaken, een van de sprekers op de Nationale Infradag, buit het Noorden zijn charme onvoldoende uit. Dat gemis wordt niet gladgestreken door uitsluitend een goede infrastructuur.

Sterk

Het Noorden moet nu profiteren van de hoogconjunctuur. “Noord-Nederland bezit ruimte, natuur en goed ingerichte bedrijventerreinen. De consument is de drukke Randstad zat. Hij wil mooier wonen en zonder files naar zijn werk rijden. Bedrijven spelen er al op in: ze gaan dichter bij de werknemers zitten in plaats van andersom. Het Noorden staat dus heel sterk.”

Bovendien is de strijd om de werknemer losgebarsten. Als de bouw ook op al deze ontwikkelingen inspeelt en zorgt voor een goede informatietechnologie, kan het Noorden verzekerd zijn van economische bloei, stelt de bewindsvrouw. Aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur is dan niet het hoofdmiddel, maar slechts een afronding van wat er al is.

Of, zoals voorzitter Brinkman van het AVBB het uitdrukte: “Wegen en rails maken nog geen rokende pluimen.

Zuiderzeelijn

Hoe en in welke mate het belang van een goede infrastructuur ook gezien moet worden, over een zaak zijn regiobestuurders het eens: De Zuiderzeelijn moet er komen. Deze supersnelle verbinding tussen de Randstad en het Noorden is van het allergrootste belang. Als Commissaris van de Koningin Alders een dag minister-president was, dan zou hij deze lijn onmiddellijk laten aanleggen, antwoordde hij desgevraagd.

“Het Noorden heeft een communicatieprobleem, alleen al vanwege de psychologische afstand. De Zuiderzeelijn heeft in dat licht bezien een veel grotere waarde”, verklaarde Alders.

Het thema van de Infradag streek het Noorden overigens wel tegen de haren in.

Alders: “Hoezo, wat kan Noord-Nederland bijdragen aan de ontwikkeling van ons land…en omgekeerd? Veertig jaar lang is er gepompt uit ons gasveld en gedistribueerd door heel Nederland en daarbuiten.”

Banen

Ondanks deze gasbel maakt het Noorden het kleinste deel uit van het Bruto Nationaal Product. De economische groei houdt de laatste jaren weliswaar gelijke tred met de rest van het land, de achterstand is nog lang niet weggewerkt.

De noordelijke provincies komen nog altijd 43.000 banen te kort om een gelijk niveau van werkgelegenheid te bereiken.

Afstemming

De consument lijkt het nu voor het zeggen te hebben, maar het bedrijfsleven is aan zet. Voor de bouw ligt een belangrijk terrein braak op het gebied van goede informatietechnologie. Goede afstemming en teamwork zullen de faalkosten drastisch laten dalen en de bouwperspectieven in het Noorden aanzienlijk verbeteren, viel aan het einde van de Infradag te concluderen.

Reageer op dit artikel