nieuws

Heertje roept op tot verzet tegen Kok

bouwbreed Premium

Hoogleraar en vooraanstaand PvdA-lid Heertje vindt dat er geen derde kabinet-Kok moet komen als de premier een sta in de weg blijft vormen voor vernieuwing. In het weekblad Vrij Nederland stelt hij op verwijtende toon dat Kok als enige achter de havenlobby blijft aanlopen en daarom niets wil weten van het afblazen van de aanleg van de Betuwelijn.

Minister Netelenbos (ook PvdA) van Verkeer wil volgens Heertje in haar hart wel van de Betuwelijn af. Ze zou beseffen dat ze bezig is een spoorlijn te bouwen die nimmer door de verladers voor het vervoer van goederen zal worden benut.

Heertje doceert geschiedenis van de economische wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij behoort tot de geleerden die zich tegen de aanleg van de 9,35 miljard gulden kostende goederenspoorlijn van de Rotterdamse haven naar Duitsland hebben gekeerd.

In brede kring is volgens Heertje inmiddels het inzicht gerijpt dat de aanleg van de Betuwelijn vanaf Kijfhoek moet worden gestopt. “Er zijn op het departement nog wel enkele ambtenaren die – in het kielzog van de Rotterdamse havenlobby – vasthouden aan hun eerder ingenomen standpunten. Maar de meeste van hun collega’s weten dat ze met de Betuwelijn op het verkeerde spoor zitten.”

Er zijn volgens Heertje verscheidene goedkopere alternatieven voorhanden. Hij prijst de studie van politicoloog Roscam Abbing onder de titel ‘Hoe spoort het water’. In deze studie stelt de politicoloog dat het containervervoer van de toekomst gemakkelijk kan worden verzorgd met zogenoemde Jowi’s, de grootste binnenvaartschepen van Europa. “Vervoer per schip is veel goedkoper dan per trein en aanzienlijk milieuvriendelijker”, aldus Heertje.

Het kritische PvdA-lid vindt het een slechte zaak dat premier Kok van een verandering van het Betuwelijnbesluit niets wil weten. “Omdat je nu eenmaal niet terugkomt op een genomen beslissing, of het nu om de lastenverlichting of de Betuweroute gaat. Discussie gesloten. Allemaal mond houden, vlugschriften verbieden, wetenschappers belachelijk maken, zo luidt het parool. Het wordt tijd voor verzet, want Kok lijkt niet langer de terecht bejubelde kampioen van een werkgelegenheidsbeleid dat rekening houdt met de belangen van natuur en milieu”.

Op pagina 2:

Betuwelijn blijft dure milieumaat-regel met een gering effect.

Reageer op dit artikel