nieuws

‘Haskoning rommelt met asbeststudies’

bouwbreed

‘Haskoning rommelt met asbeststudies’

De beschuldigingen zijn gebaseerd op een second opinion van Roulaux Asbestonderzoek in Giesbeek, uitgevoerd in opdracht van de afzenders van het persbericht. Roulaux heeft twee rapporten van Haskoning tegen het licht gehouden. Beide hebben betrekking op de verplaatsing van de regionale asbeststortplaats Crayestein-West in Dordrecht naar het Afvalverwerkingsbedrijf Derde Merwedehaven. De eigenaar van de stortplaats, Gevudo, had Haskoning gevraagd hiervoor een plan van aanpak op te stellen en een proefontgraving te evalueren.

Roulaux is van mening dat Haskoning de gevaren van de verplaatsing ten onrechte bagatelliseert. Bovendien zou dit ingenieursbureau niet over de wettelijk vereiste certificaten beschikken.

Bij Haskoning reageert directeur van de divisie milieu mr. C. Smit verbaasd op de beschuldigingen. “Het moet een misverstand zijn. Wij zijn wel degelijk gecertificeerd voor asbestonderzoeken.” Hij zegt nog nooit van Roulaux te hebben gehoord. “Aan ons is niets gevraagd.”

Geergerd

Vorige week was Smit een van de vertegenwoordigers van de grote ingenieursbureaus die nogal geergerd reageerden op conclusies van de Rotterdamse onderzoeker van milieucriminaliteit drs. Van den Anker. Het is volgens Smit wel waar dat sommige adviesbureaus bereid zijn met bodemonderzoeken te rommelen, zoals Van den Anker had geconstateerd. Hij vindt het echter erg vervelend over een kam te worden geschoren met deze veelal door een persoon bemande sjoemelbureautjes. Nu de beschuldigende vinger in zijn richting wijst, zegt hij: “Ik kan mij niet voorstellen dat wij een voor de opdrachtgever welgevallig rapport hebben gemaakt.”

Reageer op dit artikel