nieuws

GGD adviseert bij opstellen bouwplan Rotterdam voert als eerste gemeente gezondheidstoets in

bouwbreed

rotterdam – Rotterdam geeft als eerste – en tot nu toe enige – gemeente de GGD een officiele adviserende rol bij de beoordeling van bouw- en bestemmingsplannen. Dit moet leiden tot minder ‘woonziekten’.

Ogenschijnlijk simpele zaken als te lage plafonds, te veel vocht in de woning of te weinig groen eromheen kunnen er de oorzaak van zijn dat bewoners op den duur ziek worden. Ook ‘woonziekten’ vragen steeds meer aandacht. Zo werd recent in de Utrechtse wijk Overvecht aangetoond dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de kwaliteit van het binnenmilieu en het voorkomen van cara.

De gemeente Rotterdam toetst projecten nu vanuit het uitgangspunt dat het ontwikkelen, bouwen en beheren van woningen en de gebouwde omgeving moeten bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van de bewoners. GGD-functionaris Van den Bogaard: “Mensen, vooral kinderen en ouderen, verkeren veel in hun woning en hebben baat bij een gezond binnenklimaat, bij veiligheid rondom de woning en bij goede bereikbaarheid van externe voorzieningen. Wij kunnen daarin een belangrijke rol spelen, doordat we op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op gezondheidsgebied, inzicht hebben in levensstijlen en leefpatronen en bovendien de doelgroepen kennen.”

In de wijk Katendrecht is de GGD onder andere betrokken bij de inrichting van de omgeving, zoals het veiliger maken van de toegang tot het schiereiland waarop de wijk is gebouwd en de situering van de nieuwe sportschool.

Angsten

Van den Bogaard: “Die adviezen konden we geven door onze contacten met de Chinese bevolking: wij kennen hun gevoelens, angsten en wensen. Op onderdelen wordt zo’n advies ter harte genomen, op andere onderdelen niet. Liever nog zouden we zien dat we al bij de bespreking van structuurplannen konden aanschuiven in plaats van bij de ontwerp-bestemmingsplannen. Soms zijn we te laat met onze ideeen.”

De GGD Rotterdam is nu ook betrokken bij de ontwikkeling van zogeheten allergeenarme woningen voor mensen met een ernstige allergisch-astmatische aandoening. Op de Vinex-locatie Carnisse Lande in het naburige Barendrecht verrijst een aantal van dit soort AA-woningen. De huizen krijgen standaard voorzieningen als vloerverwarming, een centraal stofzuigersysteem, de badkamer aan de gevel en elektrisch koken in een gesloten keuken. Woningen worden overigens niet alleen door bouwkundige aanpassingen allergeen-arm. Ook gedragsfactoren spelen een rol. Zo is het niet de bedoeling dat in de woningen wordt gerookt, dat huisdieren worden gehouden of dat grote temperatuurverschillen optreden.

Op pagina 9: Utrecht en Barendrecht bouwen tientallen allergeen-arme huizen.

Reageer op dit artikel