nieuws

Gezamenlijke aanpak bodemsanering Waddeneiland Ameland heeft Nederlandse primeur

bouwbreed Premium

leeuwarden – Op het waddeneiland Ameland vindt voor het eerst in Nederland een gezamenlijke aanpak van bodemsaneringen plaats. Deze zogeheten clustermatige operatie betekent dat verschillende locaties binnen een groter project worden gesaneerd.

Het voor Nederland unieke project op Ameland is mogelijk door nauwe samenwerking tussen diverse overheden en particulieren.

In totaal worden zes met olie verontreinigde locaties gesaneerd. De clustermatige aanpak betekent een flinke reductie van de saneringskosten.

Tweede voordeel van de clustering is dat de wettelijke procedures voor sanering veel sneller kunnen worden afgerond. Bij het project zijn elf partijen betrokken, waaronder vijf particuliere bedrijven van het eiland, energiemaatschappij NUON, Waterschap Friesland, aannemer Recycling Nederland BV uit Zegveld (de uitvoerder), de gemeente Ameland, de provincie Friesland en SUBAT. Dit is de stichting uit Rotterdam die in opdracht van de oliebranche gesloten tankstations saneert.

Olie

De locaties die op Ameland moeten worden gesaneerd zijn: een voormalig oliedepot op het terrein van waterschap Friesland, een vroegere elektriciteitscentrale van gemeentewerken die op stookolie werkte, de terreinen van twee eilander tankstations en enkele particuliere bedrijven die een ondergrondse olietank hadden. Van deze locaties zijn er inmiddels twee gesaneerd.

De overige worden voor het eind van het jaar opgeleverd.

“Bij bodemsaneringen op een eiland zit je met het specifieke probleem van grondafvoer”, verklaart projectleider bodemsanering Yep Zeinstra de keuze voor de gezamenlijke aanpak. “Daarom hebben we besloten voor een clustermatige aanpak te kiezen, zodat de grond van de diverse locaties als een geheel kan worden afgevoerd. Aanvankelijk was het de bedoeling een mobiele reinigingsinstallatie naar het eiland te brengen en zo de vervuilde grond ter plaatse te laten reinigen. Maar er deed zich een probleem met de brandstofvoorziening van deze installatie voor. Het bleek niet mogelijk voldoende brandstof naar het eiland te vervoeren en zo de installatie dagelijks te laten draaien. De chemicalienboot doet Ameland namelijk maar eenmaal in de veertien dagen aan. We hebben daarom maar voor een andere opzet gekozen.”

Installatie

De met olie vervuilde Amelander grond gaat nu na het afgraven op twee schepen naar Amersfoort, waar de door Recycling Nederland, de NUON en de TU Twente ontwikkelde mobiele reinigingsinstallatie van eerstgenoemd bedrijf staat.

Volgens Zeinstra betreft het een unieke installatie, die de vervuilde grond door middel van koolwaterstofdroging saneert. Met de nieuwe techniek wordt de grond machinaal onder vacuum en hoge temperatuur gereinigd.

“In het voorjaar zijn de eerste twee locaties op Ameland al gesaneerd. Om de vele eilander toeristen in het zomerseizoen geen overlast te bezorgen, heeft de operatie in de voorbije maanden stil gelegen. Na de zomervakantie is het saneringsproject voortgezet. Aan het eind van het jaar moet de hele klus geklaard zijn”, zegt Zeinstra.

Met de gehele saneringsoperatie op Ameland is 1,1 miljoen gulden gemoeid. Zeinstra schat dat er in totaal zo’n 2000 kuub vervuilde grond wordt afgevoerd. De vervuiling onder grondwaterniveau wordt gereinigd met een ondergronds filtersysteem (bodem-luchtextractie).

Aanpak

Volgens projectleider Zeinstra is de aanpak op Ameland uniek in Nederland.

“Soms worden bodemverontreinigingen die tegen elkaar aan liggen weleens gezamenlijk aangepakt. Op Ameland is echter sprake van een verspreide ligging van vervuilde locaties. Onze aanpak verschilt dan ook van alle andere. Doordat we nu meer locaties tegelijk oppakken, lukt het ook om de diverse geldstromen van de bedrijven maar ook van de overheden bij elkaar in het totale project onder te brengen. Iedereen draagt op die manier een steentje bij aan de totale oplossing”, verklaart Zeinstra de voordelen van de gekozen aanpak.

Met de kennis en ervaring die op Ameland worden opgedaan, hoopt de provincie Friesland in de toekomst meer projecten clustermatig te kunnen saneren. “Vooral voor de eilanden is dit een ideale oplossing”, zegt hij. “Ook op het vasteland bestaan er wellicht mogelijkheden voor. Ameland is een mooi voorbeeld van hoe een aantal overheden en particulieren grondsanering gezamenlijk kunnen oppakken.”

Reageer op dit artikel