nieuws

Gemeenten passeren de kleintjes

bouwbreed Premium

utrecht – Net als overal elders in Nederland, gaat het ook in het midden van het land onverminderd goed met de bouw. Wie als particulier een aannemer inschakelt, moet rekenen op wachttijden van enkele maanden tot meer dan een half jaar. Maar kleinere en middelgrote aannemers klagen; tegen de afspraken in zijn zij gepasseerd bij Vinex-projecten.

Hoe goed de bouw ook draait, toch zijn er niet uitsluitend opgewekte geluiden te horen. Een groeiend probleem is het tekort aan vakbekwaam personeel. Vooral voor de kleinere bedrijven blijkt het steeds moeilijker aan goede mensen te komen. Voor een deel ligt de verklaring simpelweg in de werking van de markt. Andere sectoren zijn kennelijk aantrekkelijker als potentiele werkplek; minder zwaar, betere perspectieven, meer status.

Daar valt niet zo gek veel aan te doen; elk vak stelt nu eenmaal zijn eisen en niet iedereen is geschikt voor de bouw. Toch moet de sector ook de hand in eigen boezem steken. Wie ervoor zorgt, of zelfs maar toestaat, dat het mooie ambacht van bouwvakker verwordt tot lopende band werker (prefab!), moet niet verbaasd opkijken als jongeren een ander vak kiezen. Een imago-campagne die het aanzien van de bouw moet opkrikken, is niet genoeg om die situatie wezenlijk te veranderen.

Ambacht

Het vak moet weer aantrekkelijk worden door de component ‘ambacht en vakwerk’ ruimere mogelijkheden te geven. Die situatie kan zich binnen enkele jaren vanzelf voordoen, als de grote uitbreidingsprojecten in de woningnieuwbouw achter de rug zijn. Aannemers moeten dan toch hun aandacht meer richten op kleinschaliger, binnenstedelijke projecten.

In zowel de nieuwbouw als renovatie (de na-oorlogse wijken in de stad Utrecht als Kanaleneiland, Hoograven en Overvecht) moeten dan toch meer mogelijkheden voor het ‘ambacht’ zijn. Zelfs als ook die opdrachten toevallen aan grote partijen, kunnen die de kleinere aannemers inschakelen voor het ‘fijne’, kleinschaliger en gespecialiseerde werk. Hun kracht ligt overigens niet alleen in de liefde voor het vak, maar ook in hun flexibiliteit ten opzichte van de opdrachtgever en consument.

Gepasseerd

Over grote bouwers gesproken, terecht leeft onder de Utrechtse kleinere en middelgrote aannemers de frustratie, dat ze zijn gepasseerd en in zekere zin zelfs geschoffeerd door de gemeentelijke overheid, als het gaat om betrokkenheid bij de grote Vinex-projecten.

Van het convenant, dat een jaar of vijf geleden werd gesloten en waarbij de afspraak was dat het primaat weliswaar ging naar de grote bouwers, maar dat ook de kleinere ontwikkelaars/aannemers aan bod zouden komen, is niets terecht gekomen. Deze kwestie heeft zelfs geleid tot juridische gevechten. Maar in plaats van daarover te blijven mokken, moeten de kleine en middelgrote aannemers toch eens hun krachten bundelen. Doen ze dat niet en blijven ze volharden in de typisch Utrechtse bouwcultuur van ieder op zich, dan hebben ze niets geleerd van het verleden.

Alleen in gezamenlijkheid valt tegen de grote jongens op te boksen. De drie aannemers, die alweer acht (!) jaar geleden besloten Zenderbouw op te richten om op die manier sterk te staan in de Zenderpark-ontwikkeling, hebben het goede voorbeeld gegeven, dat helaas nog te weinig is nagevolgd.

Reageer op dit artikel