nieuws

Gefaseerde bouw beter voor verhuurder Nationaal Vastgoed Rapport signaleert trends

bouwbreed Premium

scheveningen – Tijdens het Nationaal Vastgoed Debat in Scheveningen was het rapport over Vastgoed onderwerp van discussie. De tekst werd voor het derde achtereenvolgende jaar opgesteld door de Vakgroep Bedrijfsonroerend goed van de NVM. Hier een korte weergave van het rapport.

Hierin worden drie sectoren binnen de vastgoedmarkt onderscheiden: kantoren, winkels en bedrijfsruimten.

Op de kantorenmarkt is sprake van schaarste. Dat uit zich in hogere huurprijzen, dalende bruto-aanvangsrendementen en een dalende structurele leegstand. Vooral in de Randstad en de uitstralingsgebieden in Gelderland en Noord-Barabant is de markt zeer gunstig. Zeer gewild zijn vooral de stationslocaties, en ook de locaties die zowel over de weg als met openbaar vervoer goed te bereiken zijn.

Voor panden bij Schiphol en de Zuidas-Amsterdam worden de hoogste huurprijzen gerealiseerd: 700 gulden per vierkante meter. Op die plaats nemen beleggers genoegen met de laagste bruto-aanvangsrendementen, van ongeveer 6 procent.

Het grootste gevaar dat dreigt voor de kantorenmarkt is dat grootschalige nieuwbouw zal leiden tot prijsbederf. De NVM pleit er dan ook voor om de nieuwbouw gefaseerd op de markt te brengen, zodat de gunstige vraag kan worden vastgehouden.

Veroudering

Door nieuwbouw komen kantoren in de bestaande voorraad vrij. Deze liggen vaak wat minder gunstig in de markt. Afname van de kwaliteit van kantoren en veroudering van het bestand worden tevens als bedreiging gezien.

De populariteit van de kantorenmarkt onder beleggers gaat ten koste van de retailmarkt. In 1998 werd voor 1,75 miljard geinvesteerd in winkels. De detailhandel is een zeer diverse markt. De huurprijzen lopen sterk uiteen. De hoogste huurprijzen worden gerealiseerd in de Rotterdamse Beurspassage, waar een prijs van 2650 gulden per vierkante meter gebruikelijk is. De bruto-aanvangsrendementen liggen rond de 6 procent.

De detailhandel is een verdringingsmarkt. Nieuwe winkels zijn alleen succesvol op basis van kwaliteit en toevoegde waarde, waarbij schaalvergroting het toverwoord is. Winkelketens zijn steeds dominanter aanwezig op de A1-locaties. Wat ruimte betreft zijn de supermarkten en bouw- en tuinmarkten de grootste vragers. Deze vraag hangt samen met de ontwikkeling van grote detailhandelslocaties. Daarbij is sprake van schaalvergroting, onder meer als gevolg van het toevoegen van diensten en vrijetijdsactiviteiten aan de winkelformules. De fysieke grenzen tussen detailhandel, diensten en vrije tijd zullen steeds moeilijker aan te geven zijn. In 2015 zal dit soort winkelcentra naar verwachting 50 procent van het bestand beslaan.

Bedrijfsgebouwen

In de sector bedrijfsruimten tekent een heel ander beeld zich af. Het aanbod is stabiel, er weinig nieuwbouw en de huurprijzen lopen uiteen van 55 tot 175 gulden per vierkante meter. Bruto-aanvangsrendementen liggen rond de 8 tot 9 procent.

Volgens het rapport kan de toekomst voor bedrijfsruimten positief tegemoet worden gezien. In de helft van de regio’s wordt een stijging van de huurprijzen van tussen de 10 en de 20 procent verwacht. Vooral bedrijfsverzamelgebouwen, garages en woon-/werkeenheden liggen goed in de markt, zowel voor verkoop als verhuur. Voor de verhuur of verkoop van schoolgebouwen en kerken wordt weinig markt gezien.

Reageer op dit artikel