nieuws

Friesland bouwt met EC-subsidie

bouwbreed Premium

leeuwarden – Friesland draagt 21 nieuwe projecten voor voor een subsidie uit het Europese 5B-programma. De totale kosten bedragen 40 miljoen gulden. Voor circa een derde deel hiervan is nu subsidie van de Europese Unie aangevraagd. De meest in het oog springende projecten waarvoor de provincie Europese subsidie heeft gevraagd, zijn de derde fase Businesspark Leeuwarden, de verruiming van het Prinses Margrietkanaal, een nieuwe damwandkade in de haven van Harlingen en recreatieve voorzieningen in Dongeradeel.

De afgelopen paar jaar werd er inclusief de jongste lijst in totaal 143 miljoen gulden weggezet aan Europese subsidies voor diverse projecten.

Reageer op dit artikel