nieuws

‘Extra geld nodig voor natte infrastructuur’

bouwbreed Premium

den haag – Het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur en Transport (MIT) bevat in hoofdzaak middelen voor projecten die de afgelopen jaren in gang zijn gezet. Impulsen voor nieuwe plannen op het gebied van natte infrastructuur ontbreken.

Die kritiek uit het Centraal Overleg Vaarwegen in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Het COV, waarin de ondernemersorganisatie voor transport en logistiek EVO, de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken en de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer samenwerken, vindt dat de politiek volgende week bij de behandeling van de begroting voor Verkeer en Waterstaat extra middelen moet vrijmaken.

Na het jaar 2000 maakt het vaarwegenbudget volgens het COV een vrije val tot bijna een halvering van het huidige budget in 2004. “De beschikbare middelen zijn zelfs onvoldoende om lopende projecten op een adequate manier af te maken. Voor zaken die op dit moment in studie zijn (MER of Trace) ontbreekt elk uitzicht op aanvang van de werkzaamheden,” schrijft het COV.

Het overlegorgaan noemt een aantal projecten die wegens geldgebrek als uitzichtloos kunnen worden gekwalificeerd: het na 2002 voortzetten van het Waalproject, de verruiming van de Maas, de aanleg van nieuwe sluizen bij Grave, de omlegging van de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch, de verruiming van het Willemskanaal bij Tilburg, de aanleg van nieuwe sluizen bij Vreeswijk, de ombouw van de keersluis Zwartsluis en de aanpak van het achterstallig nautisch baggerwerk.

Het COV betreurt het verder dat het initiatief voor het realiseren van het knooppunt Valburg (Railservicecentrum en containerbinnenhaven rond de Betuwelijn) aan het bedrijfsleven wordt overgelaten. “Realisering van de haven was op grond van de nota Transport in Balans van Verkeer en Waterstaat voor 2004 voorzien, maar op grond van het huidige MIT kan geen enkele voorspelling meer worden gedaan over de realisering.”

Reageer op dit artikel