nieuws

Effect van plan stimulering woningbezit blijkt beperkt

bouwbreed Premium

den haag – Het plan van PvdA, VVD, D66 en CDA om het eigen woningbezit onder mensen met lagere inkomens te bevorderen, zal slechts een beperkt effect hebben. Het streven om in tien jaar tijd het aantal huishoudens met een eigen woning met 200.000 te laten stijgen, is waarschijnlijk niet haalbaar.

Tot die conclusies komt het Centraal Plan Bureau (CPB), dat het wetsvoorstel Bevordering Eigen Woningbezit op verzoek van de bedenkers heeft doorgelicht. Volgens het CPB biedt het plan niet echt een oplossing voor mensen met liquiditeitsproblemen. De voorgestelde maatregelen lossen die problemen onvoldoende op.

Daar komt bij dat zich onder de mensen met de lagere inkomens veel ouderen bevinden. Voor het is het kopen van een woning in het algemeen minder aantrekkelijk, als het al haalbaar is, stelt het CPB.

Een ander belangrijk knelpunt is het geringe aanbod van betaalbare koopwoningen. “Huishoudens met een bescheiden inkomen blijven aangewezen op de goedkopere voorraad. Een groot deel van dat aanbod moet uit de sociale huursector komen. Het is echter nog de vraag of langs deze weg voldoende betaalbare woningen aan de doelgroep worden aangeboden. Om het aantal woningen uit de goedkope voorraad positief te beinvloeden zijn extra maatregelen nodig”, stelt het CPB.

Voorwaarden

Het voorstel van PvdA, VVD, D66 en CDA komt er op neer dat mensen met een laag inkomen maximaal 183.000 gulden subsidie kunnen krijgen voor de aankoop van een eigen huis. Voorwaarden zijn dat zij minimaal drie jaar huurder zijn, in aanmerking komen voor huursubsidie en het huis goed is onderhouden. Studenten zijn van de regeling uitgesloten.

In de praktijk blijkt dat banken niet altijd geld op tafel leggen voor de financiering van huizen in oudere wijken. PvdA-Kamerleden Duivesteijn en Bos stelden hierover vragen aan staatssecretaris Vermeend.

Reageer op dit artikel