nieuws

Een uitvoerder sociale zekerheid volgens Sfb’er rampzalig plan

bouwbreed

amsterdam – Als er gekozen zou worden voor een uitvoerder voor de sociale zekerheid, betekent dit een lastenverzwaring voor werkgevers. Dat stelt Sfb-topman J. Schouten in een reactie op het idee om de vijf bestaande uitvoeringsinstellingen voor de sociale zekerheid op te laten gaan in een publiek bedrijf.

“In de praktijk betekent dit dat de werkgever weer bij verschillende loketten moet zijn. Wij werken met een premie-inning voor zowel de sociale zekerheid als voor bedrijfstakeigen regelingen. De werkgever krijgt dus maar een nota. Dat gaat verloren”, aldus Schouten.

Hij is er ook nog niet van overtuigd dat het idee ook inderdaad werkelijkheid wordt. “Er zijn nog vijf opties open. Aan de ene kant heb je het idee van een publiek uitvoeringsbedrijf, aan de andere kant volledige privatisering en marktwerking.

Een uitvoeringsbedrijf ziet hij om meerdere redenen niet zitten. “Je moet je eens voorstellen wat dat betekent. De administraties van de bestaande uitvoeringsinstellingen moeten in elkaar worden geschoven. Grote reorganisaties moeten plaatsvinden. Tegelijkertijd moet de winkel wel doordraaien. Het wordt een chaos”, voorspelt Schouten.

Loket

Onjuist is dat het Sfb zo’n 50 procent van zijn activiteiten zou kunnen verliezen als er een uitvoerder komt. “Binnen het Sfb maakt de uitvoeringsorganisatie zo’n 50 procent van de activiteiten uit”, geeft hij aan, ‘maar dat is wel inclusief preventie en reintegratie, die in elk nieuw model ook buiten de publieke poot zou komen. Dus in feite betekent het minder dan 50 procent. Maar daar gaat het mij niet eens om. Waar het om gaat zijn onze klanten, werklozen of arbeidsgehandicapte werknemers. Wil je goed bezig zijn met preventie en reintegratie dan is het veel beter dat in een hand te houden. Wij zijn er groot voorstander van om reintegratie in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken, dus al ver binnen het jaar. Ga je de hele zaak uit elkaar trekken, dan betekent dat voor de arbeidsgehandicapte dat hij of zij na een jaar naar een ander loket moet. Dat is een slechte zaak.”

Een reden om het idee te opperen van een uitvoerder, zou zijn dat de bestaande uvi’s teveel fouten maken. Schouten reageert: “Als je de rapporten van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv) bekijkt, dan blijkt het aantal fouten juist terug te lopen. Bovendien los je het maken van fouten niet op door een overheidsbedrijf op te zetten. Alsof de overheid geen fouten maakt.”

Luisteren

Volgens hem zou het goed zijn als de politiek eens beter zou luisteren naar de uitvoerders. “Het is helemaal niet dom om eens te vragen hoe het zou moeten aan degenen die zich ermee bezig houden.” Dat laat onverlet dat de Sfb-topman graag zou zien dat er nu eindelijk eens duidelijkheid komt. “We zijn nu sinds de parlementaire enquete van 1993 bezig met praten over het sociale zekerheidsstelsel. En nog steeds weten we niet waar het heen gaat. Een ding is wel duidelijk. Als er een uitvoeringsbedrijf komt, dan zijn we zeker op weg naar de volgende parlementaire enquete.”

Reageer op dit artikel