nieuws

Een megawatt zonnestroom

bouwbreed

amersfoort – Een megawatt stroom opwekken uit zonlicht. Dat gebeurt in het Waterkwartier in de Amersfoortse wijk Nieuwland, dat woensdag officieel wordt geopend. Vijfhonderd daken en gevels voorzien in de stroombehoefte van driehonderd huishoudens.

Met 12.000 vierkante meter zonnepaneel is het Waterkwartier volgens de ontwikkelaars het grootste project in zijn soort ter wereld. De ambitie om 1 megawatt zonne-energie op te wekken werd in 1994 vastgelegd in het programma van eisen. Het uitgangspunt had grote gevolgen voor de stedebouwkundige inrichting en de verkaveling van de wijk. Zoveel mogelijk dakvlakken zijn geschikt gemaakt voor het plaatsen van zonnepanelen. Alle betrokken architecten en projectonwikkelaars moesten daar rekening mee houden.

Energiebalans

Uitgaande van een piekvermogen van 100 Watt per vierkante meter en een beschikbaar oppervlak van twintig vierkante meter per woning was al snel duidelijk dat er zo’n 500 woningen uitgerust moesten worden. Naast de woningen zijn ook een sporthal en een kinderdagverblijf uitgerust met zonnepanelen. Bovendien zijn er twee energiebalanswoningen in de wijk neergezet; woningen die net zoveel energie opleveren als ze verbruiken.

Zo’n 80 procent van die panelen is afkomstig van Shell Solar Energy in Helmond. Vijftien procent komt van concurrent BP Solar uit Engeland. Colt International uit Cuijk leverde gespecialiseerde panelen die verwerkt worden in gevels en beweegbare zonwering. Dakpanfabrikant RBB tenslotte levert dakpannen voorzien van zonnecellen.

De helft van de installaties blijft overigens in handen van energiebedrijf Remu. De bewoners krijgen van Remu een vergoeding voor het gebruik van hun dak. Twintig procent van de op hun dak opgewekte energie wordt vergoed tegen het kleinverbruikers-tarief.

Verwachting

De bewoners die wel eigenaar zijn van de installaties op hun dak, krijgen die vergoeding voor alle stroom die zij aan het net leveren. Maar de verwachting is dat de huizen over het hele jaar genomen meer stroom zullen gebruiken dan ze produceren.

De vijfhonderd huizen in het project leveren samen de stroombehoefte voor driehonderd huishoudens.

Alle installaties worden de komende jaren gemonitord. Op afstand wordt bijgehouden hoeveel zonnestroom er dagelijks wordt opgewekt. Zo’n vijftien installaties worden nauwkeuriger gevolgd, om meer onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de efficiency. Ook zal in een begeleidend programma worden onderzocht hoe de bewoners deze manier van benutting van zonne-energie ervaren.

Woensdag 20 oktober opent minister van Economische Zaken Annemarie Jorritsma het Waterkwartier officieel. De laatste panden worden binnenkort opgeleverd.

Nieuwland grootste project in zijn soort

De zonne-panelen op vijfhonderd daken en gevels voorzien samen in de stroom-behoefte van zo’n driehonderd huis-houdens.

Reageer op dit artikel