nieuws

Doesburg legt koste wat kost kade aan

bouwbreed Premium

doesburg – Verontreinigde grond, geluidsoverlast, uitkoopperikelen. Het zijn allemaal problemen waar een gemeente tegenaan kan lopen als ze besluit een industrieterrein te bestemmen voor woningbouw. De gemeente Doesburg heeft ermee te maken bij de voorbereiding van het bij voorbaat al ‘verlieslatende’ project IJsselkade.

Nu nog is Doesburg de enige hanzestad zonder IJsselkade. Als

Maar wanneer het vijf hectare grote industrieterrein Contre Escarpe is geconverteerd in een woonwijk, komt aan die dubieuze status een einde. Op de plaats waar tot voor kort nog onder andere een veevoederfabriek stond, worden vanaf volgend jaar tussen de 160 en tweehonderd appartementen en grondgebonden woningen, en mogelijk een hotel gebouwd. De betrokken projectontwikkelaar is Johan Matser uit Hilversum.

De oude gracht, die ooit werd gedempt om de industrie vrij baan te geven, wordt dan weer uitgegraven en de doorloop van het historische stadscentrum naar de rivier hersteld.

Discussies

Jarenlang is gediscussieerd over het IJsselkade-project, weet ambtelijk coordinator A. van Buren. “Colleges geleden was dit al een topic”. Maar nooit kwam het ervan, omdat onoverkomelijke problemen werden verwacht bij de sanering van de industrie op Contre Escarpe.

Toen uiteindelijk het grootste bedrijf op het terrein, een veevoederfabriek, akkoord ging met vertrek, kwamen de plannen in een stroomversnelling. Van Buren: “Pas toen begon het gemeentebestuur er ook echt in te geloven.” Met een politiek van uitkopen en saneren van de milieuproblematiek is het Doesburg uiteindelijk gelukt het grootste deel van de fabrieksterrein leeg te krijgen.

Verplicht

“Uitkopen van de bedrijven tegen een marktconforme prijs is vaak niet voldoende”, zegt Van Buren. “Wij hebben ons ook verplicht op zoek te gaan naar een alternatieve locatie. Omdat wij haast geen eigen bedrijfslocaties hebben, moesten we flink lobbyen bij omliggende gemeenten. Uiteindelijk gaan de bedrijven er dus op vooruit. Maar bedrijven die nog weg moeten, zullen dat natuurlijk tegenspreken. Dat hoort bij de handel.”

Vervuiling

Ander punt was de vervuiling van het terrein. In de uitkoopovereenkomst is vastgelegd dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de bedrijfseigen verontreiniging.

De gemeente draait op voor de diffuse verontreiniging en voor de olievervuiling waarvan de veroorzaker niet meer te achterhalen is.

De licht verontreinigde grond wordt ingekapseld onder de bebouwing. Wat overblijft gaat naar een industrieterrein even verderop, waar dezelfde verontreiniging is aangetroffen. “We streven naar een gesloten grondbalans”, verklaart Van Buren.

De milieuproblematiek rond de IJsselkade beperkt zich niet tot de grond: de bouw van de woningen en appartementen wordt beperkt door de geluidsoverlast van de nabijgelegen betonmortelcentrale en een ijzergieterij even verderop.

“Hierdoor kunnen we op de zuidkant niet de hoogte in”, zegt Van Buren. De betonmortelcentrale moet op termijn ook verdwijnen, vermoedt hij. Het erfpachtcontract loopt over een jaar of tien af. “Maar op die plaats is toch geen ruimte voor woningbouw. De dijk loopt achter de centrale langs.”

Subsidie

De gemeente Doesburg zou een deel van de kosten kunnen terugwinnen met een hoge bebouwingsdichtheid. Maar dat is in tegenspraak met het streven van duurzame stedenbouw op een inbreidingslocatie. Van Buren: “We hebben ervoor gekozen zoveel mogelijk openbare ruimte te laten. Dat wordt voor een deel gesubsidieerd door de provincie.”

“Het hele project is verlieslatend”, zegt de ambtelijk coordinator. “Maar Doesburg krijgt nu wel een IJsselkade.”

‘We hebben flink moeten lobbyen bij omliggende gemeenten’

Op de IJsseloever bij Doesburg werkt de firma Kraayenveld uit Sliedrecht in opdracht van het waterschap Rijn en IJssel aan de aanleg van een wand, die in het water de contouren van de toekomstige kade aangeeft.

Reageer op dit artikel