nieuws

Design en Constructcontract: te duur, weinig innovatief en vol risico’s

bouwbreed

den haag – De resultaten van Design en Constructcontracten zijn ontluisterend. “De oogst van Betuwelijn en HSL-Zuid is weinig innovatief, de gesignaleerde risico’s zijn talrijk en de aangeboden prijzen te hoog”, zegt prof.dr.ir. H. de Ridder.

In plaats van de vaste prijzen waarmee nu wordt gewerkt, stelt hij vandaag op de opiniepagina van Cobouw een nieuwe variant voor met een verdeelsleutel voor de risico’s.

“Er mankeert nogal wat aan deze manier waarop met Design en Contract wordt omgegaan. De perikelen rond de balgkering Ramspol zijn een voorbeeld”, aldus De Ridder. Onnodig worden volgens hem kansen gemist om tot innovatieve oplossingen en kostenbesparing te komen. De problemen wijt hij aan de sterke tradities bij opdrachtgevers en aannemers. Nog steeds speelt het traditionele bestek een rol, met name door het belang dat wordt gehecht aan een vaste prijs. Daardoor grijpen aannemers bij voorkeur terug op beproefde technieken. Maar ze dekken zich anderzijds zoveel mogelijk in tegen risico’s, met prijsopdrijving als gevolg. De aanbestedingsprocedure is omslachtig en leidt tot hoge maatschappelijke kosten.

“Op geen enkele manier is sprake van een voordeel boven het traditionele bestek, er zijn alleen maar nadelen”, aldus De Ridder. “Bij de aannemers die deze zomer een ware slachting onder hun personeel aanrichtten door in te schrijven op Betuwelijn en HSL-Zuid is dit al bekend. Over een tijdje zullen ook de opdrachtgevers zien dat de oogst weinig innovatief is, vol risico’s en met hoge prijzen.”

De Ridder stelt een nieuwe variant van Design en Construct voor met een voor te calculeren vaste prijs voor risicoloze onderdelen, maar een na te calculeren contractdeel voor wat onzeker is. De risico’s worden verrekend volgens een afgesproken verdeelsleutel, waarbij de opdrachtgever enige zeggenschap houdt over de te kiezen oplossingen naar gelang hun risico en ‘prestatie’.

Op pagina 2: Design en Construct: geen innovatie en te duur.

Reageer op dit artikel