nieuws

CDA wil veel meer huurhuizen in de verkoop

bouwbreed

den haag – De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat woningcorporaties de komende vijf jaar een kwart tot een half miljoen huurwoningen moeten verkopen. Zo kunnen ze de forse prijsstijging van koopwoningen indammen. De fractie wil de afspraken daarover vastleggen in een contract.

Volgens woordvoerder Biesheuvel is het aanbod aan koopwoningen momenteel te krap, waardoor de eigen woning onbereikbaar wordt voor starters en alleenverdieners.

De woningcorporaties beschikken momenteel over 2,4 miljoen huurwoningen, waarvan er jaarlijks ruim 20.000 worden verkocht. Dat moeten er ten minste 250.000 tot 500.000 worden, menen de christen-democraten. In principe gaat het volgens de fractie om een eenmalige operatie. Rond 2005 zal namelijk op de Vinex-locaties een groot aantal koopwoningen zijn bijgebouwd, waardoor er naar verwachting meer ontspanning komt op de woningmarkt.

Contract

Het CDA wil de afspraken over de extra verkoop van huurwoningen vastleggen in een vijfjarig contract met de sociale huursector. Daarin moet tevens worden geregeld welk deel van de woningvoorraad gereserveerd blijft voor het huisvesten van lagere inkomensgroepen, en dus uitgesloten blijft van verkoop.

In het contract moet tevens zijn geregeld welke investeringen de corporaties de komende jaren gaan doen. In ruil voor deze afspraken krijgen woningcorporaties garanties over onder andere het te voeren huurbeleid.

Biesheuvel: “De woningcorporaties weten dan waar ze aan toe zijn en lopen niet het risico dat ze investeringen niet kunnen terugverdienen.”

Korting

Volgens het CDA is het redelijk dat zittende huurders een korting krijgen als ze hun huurhuis kopen, afhankelijk van de bewoningsduur. Biesheuvel: “Het is niet eerlijk huurders die al tien jaar huur hebben betaald, de volle marktprijs van de woning in rekening te brengen.” De korting bewerkstelligt bovendien dat de woningen buiten het bereik van de nieuwe Wet koopsubsidie vallen, waarover de Kamer binnenkort beslist. In deze wet is een koopgrens opgenomen van rond de 250.000 gulden. Het geven van een korting moet volgens het CDA worden gecombineerd met een anti-speculatiebeding, om te voorkomen dat de nieuwe eigenaars hun huis snel met forse winst doorverkopen.

Bij de verkoop speelt het onderhoud een belangrijke rol. Woningcorporaties kunnen met de kopers van huurwoningen contracten afsluiten voor het groot onderhoud aan de woning.

Reageer op dit artikel