nieuws

Canada maakt werk van gezonde woningen

bouwbreed Premium

saint john – Mensen die een bepaalde allergie hebben of aan astma lijden kunnen in een EnviroHome vrijuit ademen. Dat is in elk geval de mening van de Canadese aannemer/ontwikkelaar W. Moore uit Saint John, New Brunswick. Hij bouwt sinds 1994 EnviroHomes op basis van het R-2000 programma van de Canadese variant van het ministerie van VROM.

De bouwer geldt als pionier op dit specifieke bouwkundige gebied. De eisen voor dergelijke woningen komen in grote lijnen overeen met de Nederlandse bepalingen voor duurzame bouw. Het Canadese klimaat stelt hoge eisen aan de isolatie, hetgeen weer bijzondere aandacht voor het binnenklimaat vraagt.

R-2000 voorziet onder andere in een continue mechanische ventilatie door de hele woning. De bijbehorende installatie wint zo’n 80 procent van de luchtwarmte terug. Afgewerkte lucht uit woonruimten wordt via een filter naar buiten afgevoerd. De lucht passeert een warmtewisselaar die schone, want eveneens via een filter aangevoerde, buitenlucht op temperatuur brengt. Tussen in- en uitlaat zit minimaal twee meter.

Het systeem houdt ook de vochtigheid in de woning op peil. De isolatie mag geen lekken vertonen. Warme en vochtige binnenlucht die naar buiten stroomt condenseert in de isolatie, waardoor schimmel en meeldauw ontstaan. Moore maakt de isolatie met kunststoffolie dampdicht en plakt overlappingen met mastiek af. De bepalingen van R-2000 schrijven gecertificeerde isolatiematerialen voor muren en plafonds voor. De eerste bestaat uit glaswol en Cladmateplaten; de tweede uit herverwerkt en vlamwerend gemaakt krantenpapier.

Bouwmaterialen die minder chemische en vervuilende stoffen uitwasemen verbeteren eveneens het binnenklimaat. R-2000 legt de nadruk op ‘schone’ materialen. Tegelijk voorziet het programma in de toepassing van herverwerkte materialen. Het eerder genoemde glaswol wordt voor een aanmerkelijk deel uit glazen verpakkingsafval gemaakt. Steenwol ontstaat uit restproducten van de mijnbouw. Voor bepaalde soorten vloerbedekking wordt kunststof verpakkingsafval toegepast. Binnenwanden bestaan uit gips, eveneens een industrieel restproduct, waarbij de platen worden afgedekt met een laag herverwerkt krantenpapier. Voor dakbedekkingen komen ook afvalglas en -vezels in aanmerking. Afbouwmaterialen voor bijvoorbeeld keukens en badkamers bestaan vaak uit composietmaterialen. Die worden samengesteld uit afvalhout, papier en gips. Herverwerkt hout(afval) wordt verder voor latijen en dakspanten gebruikt.

Voor onder andere ondervloeren wordt zogeheten Oriented Strand Board (OSB) gebruikt. Het gaat om platen uit lange houtsnippers. Die worden laagsgewijs in de lengterichting gelegd en tot platen geperst. Dat gebeurt onder hoge druk en hitte. Waterbestendige fenollijmen houden de snippers bijeen. OSB dient als vervanging voor triplex. Het basismateriaal komt van snelgroeiende plantagebomen. Anders dan bij triplex wordt een beduidend groter deel van de stam verwerkt. Op het eerste gezicht ziet OSB eruit als het langer bestaande chipboard. Het beschikt evenwel over een grotere duurzaamheid dan het laatstgenoemde materiaal. De technische kenmerken komen overeen met die van triplex. In aangepaste vorm kan OSB ook als vloerbalk worden toegepast.

Een woning volgens R-2000 verbruikt maximaal de helft minder energie voor ruimteverwarming dan een conventionele woning. Niet in de laatste plaats omdat de ramen uit twee- of drievoudige argon- of kryptongevulde beglazing bestaat. Tussen de glasdelen zitten geisoleerde afstandhouders. Voor de verwarming worden vaak elektrische elementen gebruikt. Dergelijke systemen laten het gebruik van een warmtepomp toe. Op die manier kan de verwarming meer energie leveren dan deze verbruikt. Temperatuurregeling gebeurt met elektronische thermostaten.

Duurder

Deze en andere kenmerken maken een EnviroHome twee tot zes procent duurder dan conventionele woningen. Afhankelijk van de financieringswijze kan dit tot een grotere aanbetaling en/of een hoger hypotheekbedrag leiden. De (hypotheek)bank Canada Trust komt als sponsor van EnviroHome kopers tegemoet. Moore benadrukt dat de woning door de specifieke kenmerken ook een hogere verkoopwaarde krijgt. Daar komt bij dat de betere kwaliteit minder onderhoud vergt en dus ook langs die weg goedkoper in het gebruik is. Aannemers die EnviroHomes realiseren zijn gebonden aan de normen die de Canadese associatie van woningbouwers (CHBA) stelt aan bijvoorbeeld de bouwkosten. Kopers kunnen aanspraak maken op diverse garantieregelingen.

Vrijuit ademhalen in EnviroHome

Reageer op dit artikel