nieuws

Bureaus stemmen geirriteerd in met Rotterdams rapport

bouwbreed Premium

den haag – “Het geruchtmakende rapport ‘Wie betaalt, bepaalt’ van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond stelt praktijken in de milieuadvisering aan de kaak waarvan wij al jaren roepen: dit gaat beslist niet goed. En daaraan moet ook snel iets gebeuren. Tegelijk zijn we ronduit kwaad dat rapporteur drs. M. van den Anker gerenommeerde adviseurs ongenuanceerd op een lijn heeft gesteld met eenmanszaakjes van om de hoek.”

Dat stellen mr. C. Smit van het bureau Haskoning en ir. H. Webers van Witteveen + Bos tijdens een gesprek met Cobouw dat plaatshad in aanwezigheid van directeur F. Hasselaar van de ONRI.

“Zo’n vijftien, twintig jaar geleden hadden veel adviseurs eigen laboratoria. Standaardanalyses werden verkocht aan derden. Alleen uitermate gespecialiseerd laboratoriumwerk doen sommigen nog in eigen huis. Belangen zijn hier niet verstrengeld. Een jaar of zeven, acht terug ontstond overcapaciteit op de laboratoriummarkt. Die toestand is inmiddels gestabiliseerd. De prijzenslag die de overcapaciteit veroorzaakte, zette zich evenwel door naar het advieswerk.

“Dat maakte specialisatie noodzakelijk die de ONRI-bureaus ertoe bracht niet meer voor de ‘onderkant van de markt’ oftewel de particulier te werken. Die kijkt namelijk naar de prijs.

Zelfregulering

“De onderkant wordt voornamelijk bediend door bureautjes die bijvoorbeeld van kleine(re) bouwbedrijven zijn afgesplitst. De hele milieuadviesmarkt telt enkele honderden ondernemingen, waarvan er slechts zo’n dertig aan de eisen van de ONRI voldoen. Wat betekent dat de bedrijfstak zich al aanmerkelijk zelf reguleert. Onregelmatigheden bij een ONRI-lid kunnen tot royement leiden en dat is dodelijk voor een bureau! Komen wij in projecten onregelmatigheden tegen dan melden we dat bij de desbetreffende autoriteiten waarna het strafrecht zijn beslag krijgt. De bepalingen in het Burgerlijk Wetboek stellen informatieverstrekking ook verplicht.

Twee enveloppen

“De veel geroemde marktwerking zet de bureaus op een hellend vlak wanneer het alleen voor het verlagen van de prijzen wordt gebruikt. Bedrijven die een specifieke aanpak voorstellen, vallen dan buiten de boot omdat hun plan te duur is. En dat gebeurt al snel want anders dan bij veel andere onderzoeken draait het bij milieuadvies hoofdzakelijk om de prijs. De reden dat de keuze tussen kaf en koren aan de onderkant van de markt erg moeilijk wordt. Temeer omdat de opdrachtgever onderzoek nog teveel als noodzakelijk – want wettelijk verplicht – kwaad beschouwt. Overheden kunnen overwegen gegadigden twee enveloppen te laten indienen: een met het technische plan die eerst en een met het financiele plan, die het laatst wordt geopend.

Verbetering

De ONRI wil met VROM meedenken over de (wettelijke) verbetering van het milieuadvies. De Milieu Inspectie- en Opsporingsdienst geeft daar vanaf 1 januari een aanzet toe.

“Mede op die manier hoopt de bedrijfstak weer uit het verdomhoekje te komen. Zelfregulering oogst evenwel meer succes dan opgelegde. In dat opzicht moet het toezicht van versterkte bestaande instanties komen en niet van nieuwe omdat die de administratieve last verzwaren. Bindende onderzoeksnormen voorkomen op hun beurt gerommel aan de onderkant van de markt. Kleine bedrijven die zich aan deze spelregels houden verzekeren zichzelf van een plaats op de markt.

Reageer op dit artikel