nieuws

Bijzondere samenwerking bij Drachtstervaartproject

bouwbreed

drachten – De gemeente Smallingerland en projectontwikkelaar Vastgoed Noord hebben een nieuw bedrijf opgericht. Dit moet het grote en complexe Drachtstervaartproject voorbereiden en coordineren. De nauwe samenwerking is noodzakelijk om het project van 350 miljoen gulden er door te krijgen.

Het Drachtstervaartproject is het grootse bouwproject dat ooit in Drachten werd gerealiseerd. De eerste schop in de grond staat gepland voor september 2001.

De drie hoofdpijlers van het plan zijn het saneren van een voormalige vuilstortplaats, het opgraven en doortrekken van een vaart tot in het hart van Drachten en de aanleg van een woonwijk met achthonderd woningen.

Projectontwikkelaar Vastgoed Noord en hoofdaannemer Van der Wiel Infra en Milieu, beide uit Drachten, zijn vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de plannen.

De partijen sturen aan op een onderhandse aanbesteding. Projectleider Hans la Faille verklaart deze vorm van aanbesteden: “Zowel wat betreft zeggenschap, combinaties van werk als financiele afspraken zijn de partijen zo nauw aan elkaar verbonden dat we hiervoor kozen.”

Een paar jaar lang werkte Smallingerland samen met Vastgoed Noord aan de plannen. Daarom werd besloten te kiezen voor een commanditaire besloten vennootschap, een vorm die vrij gebruikelijk is bij publiek-privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden (pps).

Ongebruikelijk is het opzetten van een projectorganisatie: totale integratie vanaf de basis. De projectorganisatie bestaat uit veertig medewerkers van zowel gemeente als Vastgoed Noord, een bedrijfsonderdeel van projectontwikkelaar Hendrik Wind. De eerste grote taak wordt het maken van een bestemmingsplan, normaliter een gemeentelijke taak. Ook wordt met eigenaren onderhandeld over grondaankoop. Een van hen is Kijlstra Beton.

Werkgroepen van de projectorganisatie gaan de verschillende planonderdelen verder uitwerken, gestalte geven en bekijken op juridische haalbaarheid. Dat gaan ook provincie en ministerie van Justitie doen.

Zelf willen de initiatiefnemers de voorgenomen constructie voor advies voorleggen aan de landsadvocaat, zodat tijdens de uitvoering geen vertragingen ontstaan.

Een van de zaken die de advocaat moet beoordelen is of de gemeente voor een dergelijk omvangrijk project zo maar in zee mag gaan met een vooraf gekozen projectontwikkelaar en aannemer. En of niet meer aannemers bij dergelijke grote klussen moeten worden betrokken.

La Faille: “Wij denken dat we voldoende argumenten hebben om te kiezen voor slechts een ontwikkelaar en een hoofdaannemer. Vastgoed en Van der Wiel zijn er vanaf het begin bij geweest en hebben op verschillende onderdelen essentiele kennis ingebracht. Bovendien draagt Wind de financiele risico’s van het project. Verder hangt het ene werk zo zeer samen met het andere dat het werken met meer partijen de zaak vele malen ingewikkelder zou maken.”

De pps-constructie maakt het omzeilen van de Europese richtlijnen voor openbare aanbesteding mogelijk. Zou de gemeente zelf opdrachtgever zijn, dan was dat niet het geval geweest. La Faille sluit niet uit dat in de toekomst vaker op deze manier wordt gewerkt.

Het project levert in totaal 2880 mensjaren werk op. De blijvende werkgelegenheid is berekend op 280 arbeidsplaatsen.

‘Genoeg argumenten om te kiezen voor een ontwikkelaar en een hoofdaannemer’

Reageer op dit artikel