nieuws

Belastingplan leidt tot zwaardere lasten BV’s ‘Overheidsbelofte is zoethoudertje met troostend vermogen dode mus’

bouwbreed Premium

den haag – Het belastingplan voor de 21ste eeuw leidt tot hogere administratieve lasten en hogere belastingen voor bv’s. Volgens de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (FB) moet de Tweede Kamer niet aan de tijdsdruk toegeven, maar de belastingherziening aan ‘een bezonken oordeel’ onderwerpen.

In een lange brief aan de Tweede Kamer trekt de FB van leer. Vooral de tariefstructuren, de hoogte van de tarieven en de forse toename van de administratieve lastendruk moeten het ontgelden, vooral de nieuwe regeling over het belasten van het prive-gebruik van de auto en de beperking van de aftrekbare kosten.

“De bijtelling prive-gebruik auto eist een administratie die zo langzamerhand een hogere administratieve opleiding vereist”, schrijft FB-directeur Donia.

Gevolg is dat slechts weinig werknemers bereid zullen zijn de kilometers zelf nauwkeurig bij te houden. De last daarvan verschuift automatisch naar de werkgevers, die zelf gedetailleerde administratie moeten opzetten of de regels voor prive-gebruik door de werknemers moeten aanscherpen. Bovendien, zo meent de FB, zullen werknemers in de cao-onderhandelingen compensatie afdwingen. Daar komt nog bij dat straks ook voor bestelauto’s forse bijtellingen moeten plaatsvinden.

Eenzelfde verhoging van de administratieve lastendruk dreigt ook voor de aftrekbare kosten. Die worden voor werknemers fors beperkt, vergoedingen voor kosten woon-werkverkeer per openbaar vervoer moeten met plaatsbewijzen worden gestaafd. De regeling van de onbelaste vergoedingen blijft vol voetangels en klemmen.

Haaks

Dit alles leidt de FB tot de conclusie dat het overheidsbeleid haaks staat op het streven naar vermindering van de administratieve lastendruk en de belastingdruk op arbeid. “De belofte om die administratieve lasten te verlagen, blijkt een zoethoudertje te zijn met het troostend vermogen van een dode mus”, luidt het eindoordeel.

Verbazing wekt bij de belastingadviseurs het voorstel om het tarief van het aanmerkelijk belang te verhogen van 25 naar 30 procent. Gevolg hiervan is dat bv’s meer belasting betalen dan eenmanszaken. Die betalen nu maximaal 60 procent inkomstenbelasting, een bv 51 procent. In de nieuwe plannen gaan eenmanszaken maximaal 52 procent betalen en bv’s 55 procent. De FB vindt dat het tarief voor aanmerkelijk belang op 25 procent moet blijven.

Het meest storend vinden de belastingadviseurs de snelheid waarmee het parlement wordt gedwongen de ingrijpende plannen te behandelen. Het parlement krijgt een half jaar de tijd. “De Federatie wil een dringend beroep op de Tweede Kamer doen zich te ontworstelen aan het (…) onverantwoord tempo. Het wetsvoorstel moet, gezien het maatschappelijk belang, aan een bezonken oordeel worden onderworpen.”

Reageer op dit artikel