nieuws

Banken houden huis

bouwbreed

Banken houden op verschillende manieren huis. Jaap Huisman vergeleek voor Vrij Nederland de hoofdkantoren van ABN Amro in Amsterdam-Zuid met dat van de Triodos Bank in Zeist. De vergelijking valt uit in het voordeel van architect Thomas Rau. “Zoals je bij langer rondlopen bij ABN Amro een geeuw niet kunt onderdrukken vanwege de voorspelbaarheid, zo valt het op dat elke centimeter in de Triodos Bank een verrassing biedt.”

Rau koos voor verspringende gangen, waardoor de medewerkers vanuit het kantoor de gang in kunnen kijken of schuin naar de overbuurman. Maar van alle snufjes in het bankgebouw zijn de gewelfde plafondplaten de intelligentste, want hier zijn verlichting, akoestiek, ventilatie en (stralings)

warmte bijeengebracht. De architect heeft er octrooi voor aangevraagd. Ook het begrip duurzaamheid is opgenomen: in een handomdraai is het gebouw te veranderen in een appartementencomplex.

Als onderdeel van de expositie Panorama 2000 stonden Dorien en Rob Timmerman de hele zomer in de etalage. Iedereen kon vanaf de Utrechtse Dom door een glazen dak hun verrichtingen volgen. Ondanks de hitte en de inkijk willen ze het dak graag behouden.

Het kantoor van de toekomst is een facilitair bedrijf, maar dan met op maat gesneden faciliteiten. Het moet langer open zijn en een grotere variatie bieden aan ruimtes voor vergaderingen, brainstormen en communiceren. Het Amersfoortse Adviesbureau Twijnstra Gudde werkt aan de vervolmaking van een methode, die in nauwe samenwerking met de eindgebruikers passende werkplekmenu’s ontwikkelt. Dit gebeurt in de vorm van workshops waarvan de resultaten worden vertaald in een plan dat aan de gebruikers wordt voorgelegd. Architect en adviseur Janet Vollebregt in Elsevier: “Zo kom je tot een breed gedragen werkomgeving die werkprocessen optimaal ondersteunt en veranderingen ondersteunt en stimuleert.”

Het hoofdartikel is gewijd aan de voor- en nadelen van de nieuwe belastingplannen. Zo zal de kleine zelfstandige er bij verkoop van zijn eigen zaak voortaan veel minder geld overhouden.

Reageer op dit artikel