nieuws

AVBB geeft pleidooi af voor lager btw-tarief bouwsector

bouwbreed Premium

den haag – Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) heeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Financien gevraagd om bij invoering van het verlaagde btw-tarief voor arbeidsintensieve diensten, de bouwsector te overwegen.

Het gaat het AVVB vooral om onderhoud en restauratie van particuliere woningen. Becijferd is dat hieraan jaarlijks 1 miljard gulden wordt uitgegeven. Daarvan komt 275 miljoen gulden omzet voor rekening van de factor arbeid. Een verlaging van het btw-tarief van 17,5 naar 6 procent op arbeid zou dus een besparing opleveren van 30 miljoen gulden.

De AVBB voert drie redenen aan voor een verlaging van het btw-tarief. In de eerste plaats is heft een wapen in de strijd tegen het zwartwerk. Het prijsverschil tussen een regulier bouwbedrijf en de zwartwerker zal kleiner worden, waardoor de particulier eerder geneigd zal zijn een bouwbedrijf in te huren.

Ten tweede leidt een lager btw-tarief tot verhoogde economische activiteit en toename van de werkgelegenheid.

Onderhoud

Tot slot ziet de AVBB positieve effecten op het duurzamere gebruik van bouwsubstantie. Het wordt voor de particulier immers financieel aantrekkelijker de woning goed te onderhouden. Dat komt uiteindelijk ook weer ten goede aan sociale doelstellingen als de kwaliteit van de woonomgeving.

Het verlaagd btw-tarief is een Europees experiment, dat per 1 januari 2000 voor drie jaar wordt ingevoerd. Het tarief wordt over vijf sectoren ingevoerd, waarbij per lidstaat twee sectoren mogen worden aangewezen. De Nederlandse bouwsector hoopt daarmee in de prijzen te vallen.

Reageer op dit artikel