nieuws

Arbowijzers geven tips en trucs voor gezond werken

bouwbreed Premium

woerden – “Gefeliciteerd, u heeft een mooi beroep. Maar ook een beroep met veel gezondheidsrisico’s.” Met deze woorden prijst de Bouw- en Houtbond FNV zijn nieuwste producten aan: de Arbowijzers.

Lawaai, gevaarlijke stoffen, lichamelijke belasting, gevaarlijke machines, RSI, weer en wind, zuren en logen, werkdruk, kwarts, houtstof. Het is maar een greep uit de bedreigingen waarmee bouwvakkers dagelijks hebben te maken. Arbowet, Arbobesluit en A-bladen proberen er wat aan te doen.

Door de Bouw- en Houtbond is er nu een nieuwe loot aan de arbostam in de vorm van 24 Arbowijzers. Daarin staan niet alleen de achtergronden en de regelgeving, maar ook tips en trucs voor veilig, gezond en prettig werken. Zelf noemt de bond de wijzers de ‘oprit voor gezond verstand’.

Natuurlijk weten werknemers welke risico’s er in de bouw op de loer liggen. Probleem is echter dat ze op een aantal punten onvoldoende weten wat er kan worden gedaan om de risico’s weg te nemen of in elk geval te verminderen. Die lacune proberen de 24 Arbowijzers op te vullen.

“Naast de verantwoordelijkheid van werkgevers is er ook een verantwoordelijkheid van werknemers voor de arbeidsomstandigheden. Wetten, regels, convenanten en cao-onderhandelingen leveren de randvoorwaarden. Maar op de bouwplaats gebeurt het echt”, aldus FNV-bestuurder D. van Haaster.

Onder de titel ‘Kwarts of kwatsch’ wordt onder andere alles verteld over het bewerken van steen en steenachtige stoffen en hoe de risico’s zo klein mogelijk kunnen worden gehouden. Onder de titel ‘Bijten en terughappen’ wordt het goed omgaan met zuren en logen behandeld.

Bakerpraatjes

Volgens de Bouwbond doen er over risico’s nog wel eens bakerpraatjes de ronde. Werkgevers zijn weliswaar verplicht de risico’s te inventariseren en maatregelen te nemen, maar hoe kom je erachter of het echte maatregelen zijn of losse flodders, zo redeneert de bond. Ook daarop proberen de Arbowijzers antwoord te geven.

Ten slotte roept de bond werknemers op om zelf tips en trucs voor veiliger en gezonder werken op te sturen. Die worden dan wereldkundig gemaakt. “Zo maken we elkaar wijzer en het werk gezonder”, aldus de Bouwbond.

Reageer op dit artikel