nieuws

Aanpak van Bijlmermeer maakt indruk op buitenland

bouwbreed Premium

bologna – Het monsterplan voor opwaardering van de Bijlmermeer wordt internationaal met argusogen gevolgd. Een uitgebreide expositie plus een druk bezochte lezingencyclus tijdens de Saie in Bologna bevestigen dat de herstructurering van deze Amsterdamse buitenwijk een voorbeeldfunctie vervult. Stedenbouwkundig geldt het als vernieuwend.

Drie afgevaardigden van het Amsterdamse ‘team’ gaven tijdens de Italiaanse bouwbeurs voordrachten in het kader van ‘De Bijlmermeer: hoe het was en hoe het wordt’. Stedenbouwkunde Donald Lambert schetste samen met Bruno Huls (Secretaris Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling) en Ab Vos, directeur Woningbedrijf Amsterdam, de teloorgang van het veelbelovende project uit de jaren zeventig. De Bijlmer bleek onbewoonbaar vanwege een te gesloten karakter, uniforme hoogbouw en het feit dat te weinig aan de toekomstige bewoners was gedacht.

Nauwlettend

Het plan van aanpak dat in 1992 begon en een voorlopige kostenraming van 2,5 miljard gulden draagt, wordt door deskundigen elders in de wereld nauwlettend gevolgd. Als uniek geldt het feit dat stedenbouw hierbij zo nauw verbonden wordt met sociale- en economische aspecten en dat er drastisch gesloopt durft te worden. De herstructurering van de Bijlmer bewijst opnieuw dat hoogbouw geen ruimtewinst oplevert en dat bij het aantrekkelijk maken van buitenwijken de hoeveelheid koopwoningen stijgt. Vooral universiteiten uit andere landen kloppen aan bij de uitvoerders in Amsterdam. Scripties, excursies, lezingen, de Bijlmer geldt als een spannend voorbeeld om een troosteloos woongebied om te bouwen tot een gewilde wijk dicht bij de stad. Spraakmakend daarbij blijkt vooral de flexibele werkwijze. Of, zoals Ab Vos benadrukt: “We moeten af van blauwdrukken en totaalplanning. Telkens per fase bekijken in hoeverre er verder afgebroken dient te worden, of de verhouding koop- huurwoningen nog klopt en of de huidige resultaten blijvend zijn.” In de planning tot het jaar 2007 is het doel opgenomen om de leegstand terug te brengen tot 2 procent.

Op pagina 9: Bijlmerproject in fasen ontwikkeld.

Reageer op dit artikel