nieuws

Aankoop grond voor project De Blauwe Stad bijna rond

bouwbreed Premium

groningen – De grondaankopen voor het ambitieuze woon-, natuur- en recreatieproject De Blauwe Stad zijn zo goed als rond. De Groningse gedeputeerde M. Calon heeft dit aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen kenbaar gemaakt.

De provincie deed afgelopen week opnieuw een grote grondaankoop, waardoor inmiddels 1250 hectare grond voor De Blauwe Stad is verworven.In totaal is 1350 hectare nodig.

Binnen het Blauwe Stad-gebied heeft de provincie inmiddels 700 hectare grond aangekocht. Ook is de benodigde 350 hectare voor de uitvoering van de ecologische hoofdstructuur beschikbaar. Buiten het plangebied heeft de provincie nog 200 hectare gereserveerd als ruilmiddel voor de landbouwers die nog uit het Oldambt-gebied moeten vertrekken. Volgens Calon is die ruil op redelijk korte termijn te verwachten.

Daarmee liggen de aankopen van de grond ver voor op schema, want pas in 2001 gaat de eerste schop de grond in.

Circa 800 hectare in het gebied wordt onder water gezet, 350 hectare is nodig voor de ecologische hoofdstructuur, honderd hectare wordt gebruikt voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur en nog eens honderd hectare is bestemd voor woningbouw.

Kavels

De bouwgrond wordt verdeeld in 1200 kavels van 800 vierkante meter. De provincie houdt er rekening mee dat zeshonderd kavels later worden opgesplitst in kleinere stukken van vierhonderd vierkante meter.

Ook financieel lijkt het Blauwe Stad-project goed op schema te liggen. Hoewel de onderhandelingen hierover nog gaande zijn, hebben Rijk, provincies, gemeenten en het bouwconsortium inmiddels samen 120 miljoen gulden beschikbaar. In november volgt nog een laatste financiele ‘check’ van het omvangrijke project.

Reageer op dit artikel