nieuws

Aanbesteding aquaduct na twee jaar wachten in zicht

bouwbreed Premium

lelystad – De bouw van de nieuwe oeververbinding in de N302 van Flevoland naar Harderwijk heeft een vertraging opgelopen van bijna twee jaar. Het project bestaat uit een aquaduct en een halfhoge brug. Eind november zal het aquaduct als eerste van vijf projectonderdelen worden aanbesteed. Daarna volgen bestekken voor grondwerk, verhardingen, de brug en de sloop van het oude sluiscomplex.

De belangrijkste oorzaak van de vertraging is de onzekerheid geweest over de financiering door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eind 1997 werd gedacht het eerste deelproject begin 1998 te kunnen aanbesteden. Maar dat jaar werd geplaagd door een teveel aan wensen voor uit te voeren projecten en te weinig geld. Dat gaf spanning, die duurde tot na Prinsjesdag.

MIT

Op de derde dinsdag in september had het MIT, het meerjarenprogramma voor infrastructuur en transport, vastgesteld moeten zijn. Dit programma geldt voor een periode van vijf jaar. Elk jaar wordt daarin vastgelegd welke projecten Rijkswaterstaat laat uitvoeren en welke bedragen daarvoor beschikbaar zijn. Het MIT werd vorig jaar pas in december vastgesteld.

Door de problemen met het MIT zijn projecten blijven liggen. Bij het actualiseren bleek een aantal vergunningen verlopen. Bovendien waren de eisen voor het verkrijgen van vergunningen strenger geworden. Om dat weer op orde te krijgen heeft nog eens extra tijd gevergd. “Deze problematiek is tegenwoordig jammer genoeg schering en inslag”, zegt projectleider Theo Vermeulen van Rijkswaterstaat.

Het project is wel hetzelfde gebleven. In oktober ’97 is er een bedrag voor geraamd van 53 miljoen gulden (inclusief BTW). Door indexering voor prijsstijging zal dat bedrag al wel hoger gesteld kunnen worden. Als totale bouwtijd inclusief de voorbereiding van het project door Grontmij werd aan een periode van drie jaar gedacht. De geplande ingebruikname van eind 2000 loopt bij gelijkblijvende aanpak dus minstens twee jaar uit, tot eind 2002.

Verbetering

De nieuwe oeververbinding over de Randmeren bij Harderwijk betekent een grote verbetering voor zowel het verkeer op de weg (N302 tussen Harderwijk en Flevoland) als het beroeps- en recreatieverkeer te water. De weg loopt nu over de Knardijk en de Hardersluis. Met het aquaduct en de brug wordt een directe verbinding gemaakt tussen het Veluwemeer en het Wolderwijd, waardoor een aaneengesloten watersportgebied ontstaat van 32 kilometer lengte. Nu nog moeten jaarlijks zo’n dertigduizend schepen in de Hardersluis worden geschut.

De brug en het aquaduct van de nieuwe verbinding dienen ook een economisch belang. Over de Randmeren ontstaat een vrije route voor de beroepsvaart met schepen tot 1300 ton. Door de Hardersluis kunnen maar schepen tot zeshonderd ton.

De dijk en de sluis zijn aangelegd in 1952 in verband met de aanleg van Flevoland. Ze waren bedoeld voor werk- en vissersschepen die de dam tussen het oude land en het in aanleg zijnde Flevoland wilden passeren. Na aanleg van de nieuwe oeververbinding worden Knardijk en het sluiscomplex gesloopt.

Reageer op dit artikel