nieuws

Zwolle wanhoop nabij door lekkende tunnel Gemeente gaat via advertentie op zoek naar deskundigen

bouwbreed

zwolle – Ten einde raad gaat Zwolle op zoek naar nog niet geraadpleegde expertise om een lek bij een verkeerstunnel onder de spoorlijn Zwolle-Deventer te dichten. Begin vorig jaar ontstond lekkage in de folieconstructie van de noordelijke toerit. Alle tot nu toe uitgevoerde acties zijn tevergeefs geweest.

De verkeerstunnel die de IJsselallee onder de spoorlijn Zwolle Deventer voert begin jaren tachtig gebouwd voor rekening en risico van de gemeente Zwolle. De toeritten van de tunnel zijn uitgevoerd met een polyetheenfolie die is afgedekt met grond. Uitvoering in een betonnen bak is gebruikelijk maar zou aanmerkelijk duurder zijn geweest.

De rijbaan op het diepste punt ligt ruim drie en een halve meter onder de grondwaterspiegel. De folie die voor de waterkering bij de toeritten zorgt is aan de damwand onder de uiteinden van het 110 meter lange eigenlijke betonnen tunneldeel bevestigd. Vandaar loopt de folie naar de zijkanten en in lengterichting van de toerit over een afstand van ongeveer 200 meter op tot boven de grondwaterstand.

De folie is afgedekt met een laag grond om tegenwicht te bieden tegen de druk van het grondwater. Zonder deze belasting zou de folie scheuren. Vlak onder het wegdek, maar boven de folie, ligt in langsrichting een drainagesysteem dat in verbinding staat met een verzamelkelders aan de uiteinden van het 110 meter lange betonnen tunneldeel. Een automatische pompinrichting aan een zijde zorgt voor het legen van de kelders.

Noordelijke toerit

Bij de noordelijke toerit is begin vorig jaar lekkage ontstaan. Daardoor moeten de pompen niet alleen regenwater maar ook grote hoeveelheden water afvoeren. Op zich geen probleem, want voor afvoer van hemelwater is een pompcapaciteit geinstalleerd van 300 kubieke meter per uur. Maar doordat het drainagesysteem verstopt is geraakt door afzetting van ijzer uit een oerlaag dat met het grondwater meekomt, komt water op de weg te staan. Bovendien geeft het grondwater dat met 35 kubieke meter per uur in de toerit stroomt grote kans op langzame verzakking van de toerit met kans op extra scheuren in de folie. Vorig jaar werd dan ook besloten de aansluiting van de folie op de damwand aan het uiteinde van de tunnel te injecteren met een waterafdichtend middel. Dat is niet gelukt. Tot nu toe is vastgesteld dat een naad in de folie lekt. Berekeningen geven aan dat gezien de hoeveelheid water die instroomt ook op een andere plek nog een lek moet zitten.

Tevergeefs

Externe deskundigen waaronder TNO en GeoDelft en diverse gespecialiseerde aannemersbedrijven hebben met de gemeente gesproken over mogelijke methodes om de lekkage plaatsen op te sporen of te verhelpen.

Tot nu toe is in verband met de lekkage – tevergeefs – al bijna een miljoen gulden uitgegeven.

De gemeente Zwolle gaat nu op zoek naar verdere expertise. In samenwerking met een extern adviesbureau wordt een programma van eisen opgesteld voor marktpartijen die een resultaatgericht plan van aanpak willen indienen. Gedacht kan worden aan bouwen van nieuwe betonnen toeritten in de bestaande of traceren en repareren van de lekkage. Maar dit onder voorwaarde dat het verkeer steeds door de tunnel kan blijven rijden en dat geen sprake is van wateroverlast.

Eind november denkt de gemeente een en ander via een advertentie in deze krant bekend te kunnen maken.

Reageer op dit artikel