nieuws

Zalm: Huizenmarkt niet overspannen

bouwbreed

den haag – Prijzen van koopwoningen zullen volgens minister Zalm blijven stijgen. Minimaal volgens het tempo van de inflatie, maar waarschijnlijk sterker. Van een overspannen woningmarkt wil de bewindsman niet weten. Het macro-economisch effect van een mogelijke prijsdaling is beperkt.

Zalm deed zijn uitspraken in schriftelijke antwoorden op kamervragen van onder andere Groenlinks Tweede Kamerlid Vendrik. Hij grijpt daarbij terug op een rapport van het Internationaal Monetair Fonds naar de ontwikkelingen van de huizenprijzen in Nederland. Dat verklaart de snelle groei van de huizenprijzen uit het achterblijven van het aanbod van koopwoningen vergeleken bij de stijging van het aantal huishoudens. “Door een aantal reele factoren is de vraag en daarmee de evenwichtsprijs naar een hoger niveau getild”, aldus de minister in zijn antwoord.

Effect

Zalm voorziet een steiging die voorlopig de inflatie nog overtreft. Een daling ziet hij niet gauw optreden en als dat al het geval zou zijn, blijft het effect daarvan op de economie bovendien beperkt. Een prijsdaling van tien procent dringt de consumptie van huishoudens na twee jaar slechts met 0,5 procent terug. Het bruto binnenlands product zou parallel daaraan slechts 0,25 procent afnemen.

Dat de gevolgen zo beperkt blijven is ten dele het gevolg van het feit dat consumenten met een lange rentevaste periode hun risico hebben afgedekt. Ook de nationale hypotheekgarantie die op ongeveer een derde van alle hypotheken tot 370.000 gulden wordt verstrekt, houdt de risico’s voor huishoudens volgens de bewindsman binnen de perken.

De minister heeft meer redenen om de huizenmarkt goed in de gaten te houden. De ontwikkelingen daarop beinvloeden immers sterk de staatsinkomsten. Meer hyptoheekaftrek betekent minder inkomstenbelasting. Maar tegelijkertijd nemen die juist toe door gestegen overdrachtsbelasting. Ook het hogere huurwaardeforfait doet nog een duit in het zakje.

Over de periode 1995 tot 1998 is de totale hypotheekschuld toegenomen van 322 miljard tot 483 miljard gulden. Eind juni van dit jaar was deze al verder opgelopen tot 520 miljard gulden. De minister houdt er rekening mee dat hij dit jaar door hypotheekrente-aftrek 13,5 miljard gulden misloopt. In 1995 was dat nog 11,6 miljard gulden. De overdrachtsbelasting groeide tussen 1995 en 1998 met 2,1 miljard gulden tot 4,9 miljard. Het huurwaardeforfait bleef die periode stabiel rond 3,2 miljard gulden.

Vermogensgroei

Hogere huizenprijzen hebben ook indirecte gevolgen volgens Zalm. Ze leiden tot vermogensgroei, waarvan een deel wordt aangewend voor extra consumptie. Dat leidt weer tot hogere aan consumptie gerelateerde belastingen als btw en bpm. Al met al verwacht Zalm niet dat de ontwikkelingen op de huizenmarkt zijn begroting voor volgend jaar in de war zullen schoppen.

Reageer op dit artikel