nieuws

Woonwagen ultieme vorm van wild wonen Adviseur Schalkwijk laat straat dwars door kampje lopen

bouwbreed

gouda – Een enclave aan de rand van de stad met her en der woonwagens, afgeschermd door een hoog hek met daarachter blaffende bouviers. Dat is het beeld dat veel mensen hebben van een woonwagenkamp. Stedenbouwkundig adviseur Schalkwijk bewijst dat het ook anders kan.

Hij heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het ontwerpen van woonwagenkampen. De plattegronden van de kampen verschillen op het eerste gezicht nauwelijks van andere stedenbouwkundige ontwerpen. Keurige kavels in rijtjes langs een straat of plein. Met als groot verschil dat er geen huizen maar woonwagens staan, waardoor het resultaat er totaal anders uitziet. “Als de ultieme vorm van het wilde wonen”, constateert Schalkwijk, die in Gouda een eigen bedrijf heeft.

Kleine kampen

De laatste tien jaar is een tendens ingezet naar kleine kampen met een beperkt aantal woonwagens. Nog maar zeventien gemeenten hebben grote regionale woonwagenkampen. In de jaren zeventig bestonden er 55 van dergelijke grote kampen. Inmiddels worden de woonwagens zoveel mogelijk gespreid.

“Woonwagens hebben vaak nog wel wielen, maar die hebben geen functie meer. De wagens worden steeds groter en luxer. Je ziet nog maar zelden van die echte Pipowagens.” Daarmee doelt Schalkwijk op de wagen uit de televisieserie waarmee Pipo de Clown en Mamaloe jarenlang de wijde wereld in trokken. Een woonwagen is tegenwoordig zo’n vier meter breed en vijftien meter lang.

Trots

Schalkwijk tekende onder andere voor de indeling van veertien woonwagens in de Rijswijkse Strijp. In de Alphense wijk Kerk en Zanen ontwierp hij de uitbreiding van het bestaande kamp. Momenteel werkt hij aan een ontwerp voor ruim honderd wagens aan het Trekvaartplein in Leiden.

Zelf is hij erg trots op zijn ontwerp de Mammoet in Gouda. In de wijk, die in de jaren tachtig is gebouwd, zijn acht plaatsen voor woonwagens gereserveerd. Ingeklemd tussen aanleunwoningen en rijtjeshuizen staan woonwagens. De stedenbouwkundig adviseur heeft met opzet dwars door het kampje een straat laten lopen.

“Daarmee is het geen afgesloten geheel. Iedereen kan er doorheen, maar het heeft geen dwingend karakter. Wie niet wil, heeft prima alternatieven. Ik heb bovendien in de hoek een speelplek gemaakt, voor alle kinderen in de wijk.” Of de speeltuin ook door de plaatselijke jeugd wordt gebruikt, weet Schalkwijk niet.

De stedenbouwkundig adviseur maakt altijd een plein in zijn ontwerpen. De achterliggende gedachte is te streven naar een plek waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten. “Het moet hun buurtje zijn.” Daarom heeft hij een hekel aan lineaire ontwerpen waarbij alle wagens naast elkaar staan. Verder let hij extra op de overgang van de woonwagenplekken naar andere huizen. “Als je daar hele dure huizen naast zet, is dat vragen om moeilijkheden.”

Woonwagenwet

Begin dit jaar heeft staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting de Woonwagenwet geschrapt, waardoor alle speciale privileges zijn komen te vervallen. Tegelijk is zestig miljoen gulden gereserveerd binnen het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing voor herindeling en verplaatsing van woonwagencentra.

Eind vorig jaar waren er in totaal 8750 standplaatsen. De gemeenten signaleren een tekort van 2178 plaatsen. “Maar dit aantal is aan de hoge kant. Binnen de woonwagenwereld is een actief meldingscircuit op gang gekomen nadat bekend werd dat de Woonwagenwet zou worden afgeschaft”, verklaart woordvoerder Klein van het ministerie van VROM.

Woonwagens moeten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Het ministerie heeft geconstateerd dat daar in de praktijk nog niet veel van terecht is gekomen. Vooral de regels op het gebied van brandveiligheid, bodemsanering en openbare orde worden met voeten getreden.

Echte Pipowagens zie je nog

maar zelden

Stedenbouwkundig adviseur Schalkwijk: “Woonwagens naast dure woningen is vragen om problemen”. Foto: Ton Borsboom

Reageer op dit artikel