nieuws

‘We hebben gelukkig weer een bestemmingsplan’

bouwbreed

Vervolg van pagina 1 utrecht – De belangstelling voor het nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn is overweldigend. Zowel voor woningen als voor kantoren ligt de animo boven verwachting. Afgelopen vrijdag is het informatiecentrum feestelijk geopend. Zelfs voor dit, grotendeels uit glas opgetrokken, gebouw blijken zich al gegadigden te hebben gemeld. De betrokken wethouders toonden zich dan ook bijzonder verheugd.

De kwaliteit van de openbare ruimten, inclusief de wegen, krijgt de komende jaren gegaranderd hoge prioriteit.

Omdat Leidsche Rijn een complete wijk moet worden, waar wonen, werken en recreeren worden geintegreerd, gelden de hoge kwaliteitseisen ook voor de woonhuizen.

“Natuurlijk is de huizenmarkt duur op het moment”, zei Van Zanens collega voor Wonen, Zwart. “Maar daar staat tegenover”, zo vervolgde hij, “dat de lage rentestand extra financiele ruimte biedt om de kwaliteit te verhogen.” Hij benadrukte, dat daarbij de afgesproken 30 procent sociale woningbouw in Leidsche Rijn niet ter discussie komt te staan. “Wat dat betreft moeten we nu eenmaal in stad en omgeving meer lucht realiseren.”

Privacy

Overigens blijkt al bouwende, dat bij het ontwerp van de woonwijken in Leidsche Rijn te weinig rekening is gehouden met de behoefte aan privacy van de bewoners.

“Die behoefte is groter dan we hadden gedacht”, moest wethouder voor onder andere Leidsche Rijn, mevrouw A. Rijckenberg, vrijdag toegeven. “Het zal nog veel overleg vragen, voordat we de afscheidingen tussen de tuinen onderling en tussen het prive-terrein van de mensen en de openbare ruimte naar tevredenheid hebben geregeld”, zo beaamde zij.

Ook het probleem van overlast door wild parkeren blijkt groter te zijn dan verwacht.

Mevrouw Rijckenberg had tijdens de opening van het informatiecentrum nog een nieuwtje te melden. Nadat de Raad van State eerder het bestemmingsplan Leidsche Rijn had afgekeurd vanwege een onvolledige publicatie in de Staatscourant, is het rechtscollege daar nu in hoger beroep op teruggekomen en heeft het het plan alsnog goedgekeurd. “We hebben dus weer een bestemmingsplan”, riep de wethouder dan ook verheugd.

Overigens blijkt voor het grotendeels uit glas opgetrokken informatiecentrum Leidsche Rijn nu al grote belangstelling te bestaan voor de periode na 2015, als het stadsdeel gereed moet zijn. Zo hebben zich bij het projectbureau Leidsche Rijn onder meer een kerkgenootschap en een cateringbedrijf gemeld.

Die willen het bouwwerk, dat staat tussen Utrecht en Vleuten/De Meern, te zijner tijd graag overnemen.

Reageer op dit artikel